Markten toch weer in de ban van Oekraïne

Blog -

Ukraine Kiev map

De toonaangevende aandelenindices in de wereld zijn de afgelopen week gevoelig gedaald. Opnieuw oplopende spanning tussen het westen en Rusland over Oekraïne moet als de belangrijkste oorzaak worden gezien want het macro-economische beeld blijft verbeteren.

Beleggers nemen het zekere voor het onzekere en verminderen de aandelenrisico’s in hun portefeuille Ben Steinebach Ben Steinebach Head of Investment Strategy

Hoewel komende week een conferentie over Oekraïne wordt gehouden, waaraan alle betrokken partijen deelnemen, leidt het taalgebruik van Rusland en de Verenigde Staten tot een gespannen sfeer. Beleggers nemen dan het zekere voor het onzekere en verminderen de aandelenrisico’s in hun portefeuille ten gunste van obligaties. Vooral in de Verenigde Staten daalden daardoor de obligatierentes. Dit laatste werd overigens ook bevorderd doordat uit de deze week gepubliceerde notulen van de Federal Reservevergadering van maart een meer gematigde toon klonk. Hoewel er ook wel een paar elementen in voorkwamen die op een wat krapper toekomstig beleid wezen, was de opmerking van voorzitter Yellen, dat de rente zes maanden na het voltooien van het afbouwen van het stimuleringsprogramma kon worden verhoogd, niet in de notulen terug te vinden. Het macro-economisch nieuws was overwegend positief met optimistische groeiramingen voor de wereldeconomie van het Internationale Monetaire Fonds (IMF). Ook de Amerikaanse arbeidsmarkt liet een positief beeld zien met werkloosheidsaanvragen die het laagste niveau sinds 2007 bereikten. China was een uitzondering in het macrobeeld met oplopende inflatie in maart (van 2% tot 2,4%) en een sterk dalende export (met 18,1%) in dezelfde maand. 

Technologie uit de gratie

Inmiddels is het resultatenseizoen van start gegaan met de cijfers van aluminiumproducent Alcoa. Het kon de Amerikaanse aandelenmarkten niet inspireren, mede omdat de verwikkelingen rondom Oekraïne als een donkere wolk boven de markten bleven hangen. De S&P-500 sloot donderdag 1,7% lager dan vorige week vrijdag. De Nasdaq moest per saldo echter nog iets meer prijsgeven (-1,8%) omdat een daling met 3% op donderdag de winst van de voorgaande dagen wegvaagde. Een situatie van risico-aversie gaat in de eerste plaats ten koste van technologiebedrijven (waaronder ook biotechnologie) waardoor bedrijven als Facebook (-5,2%) en Amazon (-4,4%), maar ook Gillead  (-7,3%) en Amgen (-4,9%) hard werden geraakt. Het Amerikaanse Alcoa, dat traditioneel het resultatenseizoen aftrapt, liet beter dan verwachte resultaten zien ($ 0,08 per aandeel i.p.v. de verwachte $ 0,05) en meldde dat de vraag naar aluminium dit jaar het aanbod zal overtreffen. Mede omdat het bedrijf aan belang heeft ingeboet (het maakt geen deel meer uit van de Dow Jones Industrial-index), wordt het in mindere mate gezien als een goede indicator voor de komende resultaten van andere bedrijven. In Amsterdam ging de AEX de hele week geleidelijk omlaag van een top van 407,46 vorige week vrijdag tot 401,90 afgelopen donderdag.

ECB zoekt naar methoden om inflatie op te krikken

De afgelopen week keerde Griekenland met een succesvolle obligatie emissie terug naar de kapitaalmarkt. De Europese Centrale Bank (ECB) denkt serieus na over een programma om de inflatie dichter bij de door haar gewenste 2% te krijgen. Met overweldigend succes heeft Griekenland afgelopen donderdag een vijfjarige lening weten te plaatsen. De opbrengst was met € 3 miljard hoger dan de beoogde € 2,5 miljard, maar er werd maar liefst voor € 20 miljard ingeschreven. Hoewel dit duidt op vertrouwen in de Griekse economie en de overheid die de tekorten terugdringt, komt een groot deel terecht bij institutionele beleggers en banken. Voor deze laatste geldt dat er geen extra kapitaal voor hoeft te worden aangehouden en ze kunnen het gebruiken als onderpand bij de ECB. Bij een bezoek aan Nederland verklaarde Bundesbankvoorzitter Jens Weidmann dat het niet terecht is dat voor staatsobligaties geen extra kapitaal hoeft te worden aangehouden. Het zijn geen risicovrije beleggingen en het leidt tot een te groot belang in staatsobligaties en tot een  te sterke wederzijdse afhankelijkheid tussen landen en banken. Inmiddels denkt de ECB serieus na over een programma om deflatie te voorkomen. Anders dan in de Verenigde Staten, waar het is gericht op de openbare markt (van staatsobligaties en – door hypotheken gedekte – obligaties) zal een dergelijk programma in Europa gericht moeten zijn op de bancaire kredietverlening, bij voorkeur van het Midden- en Kleinbedrijf. Vanwege de beperkte omvang van deze markt en het gefragmenteerde karakter over de landen van de eurozone zal het moeilijk zijn om een dergelijk programma voldoende omvang te geven. Volgens simulaties door de ECB zou liefst € 1000 miljard nodig zijn om de inflatie met 0,2% tot 0,8% op te krikken (van de huidige 0,5% tot 0,7% - 1,3%).

Eerste Nederlandse bedrijven rapporteren over het eerste kwartaal

De komende week komt het seizoen van de resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar echt op gang. Daarnaast krijgen de markten macrocijfers over inflatie en industriële productie te verwerken. Na JP Morgan Chase en Wells Fargo, die vandaag hun resultaten publiceren, volgt de komende week een serie bedrijven, waaronder Coca Cola, Intel, General Electric (dat een beeld geeft van de Amerikaanse economie), Goldman Sachs en American Express. Vanuit Nederland kunnen daar ASML, Ziggo en AKZO Nobel aan worden toegevoegd. Op macro-economisch terrein kijken we de komende week uit naar gegevens over de industriële productie in de Verenigde Staten en de Europese Unie (over respectievelijk maart en februari) en ook naar een reeks inflatiecijfers uit de Verenigde Staten en Europese landen over maart. Voorts worden er gegevens gepubliceerd van het ZEW (die een indicatie geven over hoe investeerders aankijken tegen de Duitse en de Europese economie) en van de Philadelphia Fed, die een eerste indicatie geeft van de stand van de Amerikaanse economie in april.

In verband met goede vrijdag en het paasweekeinde erna, zal de column van Ben Steinebach op 18 april niet verschijnen. De eerstvolgende column kunt u tegemoet zien op 25 april.

Share

Read more about

Join the discussion

ABN AMRO would like to know your opinion, so below this article you can react to this article via Disqus. By doing so, you agree to the conditions for reacting to articles on our website.

More blogs