Doelstelling CO2-reductie op lange termijn in gedrang

Blog -

CO2 Clouds

Aanpassing ETS-mechanisme moet leiden tot schaarste. Verdubbeling prijzen emissierechten in 2014-2015 niet uitgesloten. Grote impact op consumentenprijs stroom niet waarschijnlijk. 

Doelstelling CO2-reductie op lange termijn in gedrang Hans van Cleef Hans van Cleef Senior Sector Economist Energy

Tijdelijke aanpassingen ETS onvoldoende
De tijdelijke aanpassingen van het Emissions Trading Scheme (ETS) die de Europese Commissie heeft aangekondigd, zijn volgens ABN AMRO niet voldoende om op lange termijn een beperking van de CO2-uitstoot te realiseren. De Europese commissie introduceerde op 30 januari jongstleden een plan om het enorme overschot van ruim 2 miljard emissierechten tussen 2014 en 2016 tijdelijk te verlagen met 900 miljoen. Van de resterende 1,1 miljard ligt naar schatting 1 miljard bij energiebedrijven op de plank. Dit nieuwe plan heeft als doel schaarste te creëren, waardoor de marktprijzen van CO2-emissierechten zullen stijgen. Op 6 februari stemde de Europese Commissie voor een verlaging van het totaal aantal emissierechten in omloop met 400 miljoen rechten in 2014.

Systeem met reservemechanisme mogelijke eerste stap
Eén van de ideeën voor een volgende fase van de ETS (2021-2030) is een ‘reservemechanisme’, waarbij 12 procent van de emissierechten wordt achtergehouden en alleen beschikbaar komt als de markt daarom vraagt. Dit houdt waarschijnlijk in dat een CO2-reductie van 40 procent wordt nagestreefd ten opzichte van 1990. Om dit systeem goed te laten werken, zou de prijs van de CO2-emissierechten volgens ABN AMRO moeten stijgen naar een niveau van meer dan 40 euro. Deze tijdelijke door de Europese Commissie voorgestelde aanpassingen zijn daarvoor bij lange na niet voldoende.

Geen grote impact op consumentenprijs
ABN AMRO verwacht door het nieuwe beleid een opwaarts potentieel voor de CO2-emissierechtenprijs. Hoewel de markt sterk verdeeld is, is volgens ABN AMRO een verdubbeling van de huidige prijs in 2014-2015 niet uit te sluiten. Daarmee zou de prijs van de EU Allowance stijgen naar boven de 10 euro. Een grote impact voor de consumentenprijs van stroom is echter niet te verwachten. Het percentage van de CO2-kosten als onderdeel van de consumentenprijs is naar schatting niet groter dan 10 procent als onderdeel van de kostprijs van energie. De consument wordt, naast de grondstofprijs, nog geconfronteerd met de kosten van de grondstof zelf (30 procent), het netbeheer (20 procent) en belastingen, waaronder energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW (totaal ongeveer 40 procent).

Documents

Share

Read more about

Join the discussion

ABN AMRO would like to know your opinion, so below this article you can react to this article via Disqus. By doing so, you agree to the conditions for reacting to articles on our website.

More blogs