De lidmaatschappen van de Raad van Bestuur van ABNAMROGroupN.V. en ABNAMRO Bank N.V. zijn identiek. De leden van de Raad van Bestuur zijn verantwoordelijk voor het besturen van ABN AMRO en zijn gezamenlijk en hoofdelijk verantwoordelijk voor alle door hen genomen beslissingen.

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid kandidaten voor te dragen voor een vacante positie.

De Raad van Bestuur bestaat uit onderstaande leden: