Management

Verantwoordelijkheid voor een team, mensen zien groeien of iets van niets maken. Vraag een leider waarom hij 's ochtends z'n bed uitkomt en je krijgt meestal een resoluut antwoord. Leidinggeven is meer dan een visitekaartje met directeur of manager erop. Daarvoor is ons speelveld te complex geworden. Bij ons is leidinggeven een vak.

ABN AMRO Leadership Qualities (LQ’s)

Voor heel ABN AMRO gelden dezelfde leiderschapskwaliteiten: people, personal, en performance leadership. De gedachte erachter is dat je eigen groei, betere prestaties en groei van je mensen hand in hand gaan. Sterker nog: ze zijn volledig van elkaar afhankelijk. We zijn ervan overtuigd dat we als bank het beste presteren wanneer er genoeg ruimte is voor individuele groei. Het is aan onze leidinggevenden om de balans te bewaken tussen wat goed is voor onze klanten, de medewerker en de bank. Absoluut een vak dus, waar je bewust voor kiest.

Met als resultaat dat de juist denkbare oplossingen voor onze klanten en de bank worden bedacht. Om een ondernemersklimaat te creëren waarin dat kan, moet je zichtbaar vertrouwen kunnen geven. Bijvoorbeeld door hardop uit te spreken dat fouten maken mag. Of door mensen naar voren te schuiven voor een uitdagend project.

Performance leadership

Je bent in staat een visie neer te zetten waar mensen zich aan willen verbinden. En je stelt ambitieuze doelen. Je maakt je medewerkers duidelijk wat je van hen verwacht en wat zij daarbij van jou mogen verwachten. Je bewaakt de voortgang van doelen en afspraken en geeft je mensen duidelijke feedback.

En, ben jij het waard?

Of je nu wilt groeien, bouwen of verbeteren: bij ABN AMRO kom je erachter wat je waard bent als leidinggevende. Zoals een van onze regiodirecteuren het zo treffend zegt: 'Ik wil ervoor zorgen dat mensen graag voor me werken en dat klanten graag zaken met me willen doen'.

Een echte leider is geen baasje

"Ik wilde geen manager zijn die pronkt met het werk van anderen."

Read the blog