HR en duurzaamheid

Medewerkers

ABN AMRO is ervan overtuigd dat het onze mensen zijn die het verschil maken. Alleen dankzij hun talent kunnen we als bank wendbaar genoeg blijven om verzekerd te zijn van ons voortbestaan. Daarvoor moeten we de juiste collega's aantrekken, ze ontwikkelkansen bieden en uitdagen het meeste uit hun talent te halen.

Onze identiteit

Als eerste stap hebben we een aansprekende bedrijfsidentiteit gedefinieerd. We willen dat onze medewerkers trots zijn om voor ABN AMRO te werken en optreden als ambassadeurs voor ons merk. Daarvoor werken we zorgvuldig aan wie we zijn als bank en handelen we vanuit waarden en principes die medewerkersbetrokkenheid vergroten en integriteit binnen de bank bevorderen. Het resultaat: de betrokkenheid van de medewerkers is gestegen van 55% in 2012 naar 74% in 2013. We zijn ervan overtuigd dat betrokken medewerkers meer uitdagingen aangaan en het gevoel hebben dat ze er toe doen: voor onze klanten en daarmee voor de bank zelf.

Culture of excellence

ABN AMRO bouwt aan een culture of excellence, passend bij een wendbare organisatie waarin medewerkers hun talent laten werken en uitstekende resultaten voor onze klanten realiseren. Met duidelijke doelen en begeleiding stimuleren we onze mensen het beste uit zichzelf te halen. We dagen ze uit en geven ze de ruimte om te leren. Onze leiders hebben deze boodschap ook meegekregen tijdens de internationale Leadership Days 2013.

Binnen deze cultuur is er volop ruimte voor diversiteit. Ook daarin groeien we. Onze Talent to the Top-doelstelling voor 2014 is 20% vrouwen in het senior management. Eind 2013 was dat 18,7%. In het middenkader streven we naar 25% vrouwen. Dit was aan einde van het jaar 22,3%.

Gewilde werkplek

Met het thema Your Best Place to Work wil ABN AMRO een werkomgeving creëren waarin medewerkers vaker zelf kunnen beslissen hoe ze hun werk inrichten. Daarvoor wijken standaardoplossingen voor persoonlijk initiatief en is er voldoende keuzevrijheid. Bijvoorbeeld in secundaire arbeidsvoorwaarden, werkroosters en -locaties. Zo krijgen we een volwassen en duurzame werkrelatie met meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en keuzes.

In 2013 hebben we Uitgesproken Talent geïntroduceerd, een platform waar medewerkers inzicht krijgen in hun talent en wat hun opties zijn op het gebied van opleidingen en banen. Ook is er een nieuwe medezeggenschapstructuur gekomen, waardoor:

  1. meer medewerkers actief zijn in de medezeggenschapsraad
  2. meer medewerkers vanuit diverse achtergronden en specialisaties binnen ABN AMRO directer vertegenwoordigd worden door de medezeggenschapsraad.

We Sustain: inspireren doet vernieuwen

ABN AMRO vindt het belangrijk dat haar medewerkers nadenken over duurzaamheid in hun dagelijks werk en daar naar handelen. Door hun houding en gedrag maken ze het verschil voor onze klanten, direct of indirect. Hun handelen kan een positieve impact hebben op maatschappij en milieu. Daarin stimuleren we ze bijvoorbeeld om duurzame producten en diensten te ontwikkelen en bewuste, ethisch de juiste keuzes te maken.

Om onze medewerkers te inspireren en na te laten denken over duurzaamheid, organiseren we in 2014 activatieprogramma's als We Sustain. Daarin praatten we onze 4.700 medewerkers van Corporate Banking bij over actuele ontwikkelingen binnen dit thema, zoals de deeleconomie, keteninnovatie en social entrepreneurship. Het ging niet alleen om bewustwording; we daagden ze tegelijkertijd uit om mee te denken over nieuwe producten en diensten een duurzaam verschil kunnen maken voor onze klanten.

Positieve impact

Dit soort programma's heeft een positief effect op de bewustwording van medewerkers. De impact ervan meten we onder andere jaarlijks met het Employee Engagement Onderzoek (EEO). We Sustain heeft veel potentieel succesvolle ideeën opgeleverd.