Grote impact door keteninnovatie

duurzame keten

ABN AMRO ondersteunt duurzame klantprojecten en wil zo bijdragen aan een betere maatschappij. We bieden financiële oplossingen voor duurzame vastgoedprojecten, maar begeleiden ook start-ups met een goed idee om hun duurzame slagkracht te vergroten.

Of het nu gaat om het primaire proces van onze klanten of de hele productieketen waarbinnen ze actief zijn: door zulke vernieuwingen mogelijk te maken, vergroten we onze maatschappelijke impact enorm. Dit vraagt om een innovatieve kijk op de manier waarop bedrijven samenwerken. Als het nodig is, ontwikkelen we een passende financiële oplossingen, zoals een koop- en leaseconstructie.

Duurzaam bouwen

Een manier om anders naar de keten te kijken, is het model van circulaire economie. Dit rekent af met het oude take-make-waste principe, want er is geen plek voor afval.

Zo is ook The Edge gebouwd, het nieuwe Amsterdamse kantoor van Deloitte. Samen met projectontwikkelaar OVG verduurzamen ze zo hun keten. Deloitte kiest voor verantwoorde huisvesting die OVG realiseert met duurzame bouwmethodes, zoals de mogelijkheid om materialen te hergebruiken. ABN AMRO financiert dit project en draagt zo bij aan deze ontwikkeling.

Naast dit soort nieuwbouwprojecten is ABN AMRO ook betrokken bij het hergebruik van bestaande gebouwen. Een mooi voorbeeld is de verbouwing van elf grachtenhuizen uit de 17e eeuw tot een kantoren- en hotelcomplex in hartje Amsterdam.

Verantwoorde productieprocessen

Sinds juni 2014 is ABN AMRO partner van UTZ Certified, een organisatie die koffie-, cacao- en theeproducenten certificeert voor verantwoord ondernemen. Wil een producent hiervoor in aanmerking komen, dan moet hij kunnen aantonen dat zijn organisatie duurzaam omgaat met bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden en het milieu. We bieden ondernemers met een UTZ certificaat de mogelijkheid hun voorraad te financieren.

In 2014 zijn we ook onderdeel geworden van de vergelijkbare organisatie Rainforest Alliance. 80% duurzame koffie, cacao en thee komt wereldwijd van producenten die zijn aangesloten bij UTZ of Rainforest Alliance.