Investeren in schone en veilige energie

windmolens en zonnenergie

ABN AMRO wil een bijdrage leveren aan een betere wereld en doet dat op veel terreinen. Een daarvan is investeren in projecten die helpen om CO2-uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld van ondernemers die zelf verantwoordelijkheid nemen voor schone en veilige energie. We stellen ze in staat om hun processen duurzamer te maken door ze financiële oplossingen op maat te bieden. Een Energy Saving Loan bijvoorbeeld, waarbij ABN AMRO de installatiekosten financiert en ondernemers de lening plus rente volledig terugbetalen via hun besparing op de energierekening.

SolarExcel: duurzaam rendement door schaalvergroting

Een goed idee alleen is vaak niet genoeg om duurzaam verschil te maken. Dat ondervond SolarExcel, een producent van folie dat zonnepanelen 6 tot 12% meer laat opbrengen. Om op grote schaal te kunnen leveren, moest er een grotere partij komen met een reeds bestaand netwerk en afzetmarkt.

In dit geval bood DSM uitkomst, door het bedrijf over te nemen. ABN AMRO begeleidde het verkoopproces van SolarExcel en droeg zo bij aan een schonere wereld.

SolarAccess: brouwen op zonne-energie

ABN AMRO investeert in projecten die CO2-uitstoot verminderen, bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen. Door op deze manier groen te bankieren, ondersteunen we zakelijke klanten om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld. Tegelijkertijd investeren ze daarmee in een financieel duurzame oplossing: door eigen stroom op te wekken, verlagen ze op termijn hun energiekosten.

Samen met Wieckse Witte en leverancier van zonnepanelen SolarAccess, heeft ABN AMRO het mogelijk gemaakt dat de brouwerij in 's-Hertogenbosch volledig draait op zonne-energie. Inmiddels zijn ook verschillende locaties van Heineken in het buitenland op dezelfde manier gefinancierd. Dit soort projecten zorgt ervoor dat we een positieve impact hebben op de maatschappij.