Het verhaal van de Heyde Hoeve

Heyde Hoeve

Bert Rijnen werkt 20 jaar als varkenshouder in Oirschot. Samen met vier andere varkenshouders in Zuid-Nederland vormt hij de coöperatie de Heyde Hoeve.
In 2006 raakt hij geïnspireerd door een professor die zei: “Duurzaamheid is een blijvertje en geen hype, ga je bedrijf er maar op inrichten.” Binnen de coöperatie ontstond het besef dat er kansen liggen in het verwaarden van de reststromen.

Wat is jullie circulaire verdienmodel?

Nederlandse boerenbedrijven zijn verplicht om 60% van hun mestoverschot te laten verwerken bij een erkende verwerker. Er zitten nog veel bruikbare mineralen in de vergiste mest, waar we mestkorrels van maken. Deze verkopen we buiten de Nederlandse landbouw of aan de buitenlandse landbouw. Het produceren van biogas was voor ons echt iets nieuws. Mest van onze eigen varkens gaat in de biogasinstallatie, samen met een aantal reststromen, zogenaamde coproducten. Dit zijn o.a. grote hoeveelheden graanresten, maar ook afgekeurd veevoer of voer voor huisdieren. We gebruiken bewust geen reststromen die nog zouden kunnen bijdragen aan voedselproductie. Na 60 dagen vergisten is al het methaangas vrijgekomen: goed voor 15.000 megawattuur groene energie. Hiermee kunnen we jaarlijks 6.000 gezinnen voorzien van groene energie dat wordt geleverd aan Greenchoice. Alles bij elkaar is dat een rendabel verdienmodel.

Hoe vinden jullie deze reststromen?

Onze insteek was om gewoon ergens te beginnen. Samenwerking met andere partijen ontstond vanzelf. Inmiddels werken we al vier jaar samen met Biogas Zuid-Nederland, een overlegplatform voor biogasproducenten.

Wat heeft het circulair ondernemen jullie opgeleverd?

In de beginjaren was het knokken en veel investeren in kennis en techniek. Dat betaalt zich nu terug: we leveren lokaal kwaliteitsvlees, realiseren een enorme CO2-besparing en voorzien een derde van Oirschot van energie. Het levert ons ook publiciteit en potentiële nieuwe klanten op. We ontvingen in 2012 een prijs voor het duurzaamste én lekkerste varken van Nederland van Foodlog.nl. Communicatie is ook een belangrijke factor: mensen zijn bij ons welkom om een kijkje te komen nemen. Die vertrekken met een positief gevoel en dat zijn goede ambassadeurs. Net als ik zijn onze medewerkers blij en trots dat ze bijdragen aan een vooruitstrevend bedrijf.

Wat is uw grootste uitdaging voor de komende jaren?

We willen de kringloop 100% sluiten en daarvoor is samenwerking nodig. Retailers zijn een katalysator, omdat zij de wensen van de consument doorvertalen naar de productiebedrijven in de keten. Hoe kunnen we samen toegevoegde waarde creëren in de keten, waar we allemaal van profiteren? Dan praten we ook in termen van businesscases.

Welke rol kan ABN AMRO spelen in een circulaire economie

ABN AMRO speelt een belangrijke faciliterende rol, omdat zij het hele speelveld overziet. Ze doen met alle partijen in de keten zaken en kunnen die dus bij elkaar brengen, zodat bijvoorbeeld producenten in gesprek gaan met overige stakeholders.

Welke tips wilt u collega-ondernemers meegeven?

  1. Zorg dat je breder kijkt dan je eigen bedrijfsvoering. Goede ondernemers zien kansen en signaleren een veranderende vraag van buitenaf.
  2. In markten waar opbrengsten dalen en kosten stijgen moet je, om de regie te behouden, tijdig acteren in een veranderende markt om zo voor het snijpunt van kosten en opbrengsten te blijven.
  3. Kies je markt en je klanten goed. Voor wie wil je produceren? Kies je ervoor de goedkoopste te zijn of ga je voor het creëren van toegevoegde waarde? Wij kiezen voor het tweede.