Energielabel A in 2030

ABN AMRO Logo flipped

ABN AMRO financiert ruim 10% van het totaal aantal vierkante meters van alle woningen en gebouwen in Nederland. Dit komt overeen met een totaalbedrag van 185 miljard euro aan uitstaande leningen op onze balans. Dat is ongeveer 2/3 van de leningen die de bank heeft verstrekt. Als we die gebouwen samen met onze klanten verduurzamen kunnen we veel impact maken.

Gemiddeld energielabel: A

We willen onze klanten en eigen medewerkers zoveel mogelijk motiveren voor en faciliteren bij verduurzaming, zodat we in 2030 uitkomen op gemiddeld een energielabel A. Om onze ambitie te bereiken worden diverse initiatieven ontwikkeld.

Zakelijke klanten kunnen inzicht krijgen in verduurzaming van gebouwen door middel van een online tool en persoonlijke adviezen. Wanneer zij hun gebouwen willen verduurzamen, financiert de bank de investering voor 100%. Particuliere klanten krijgen inzicht in de mogelijkheden en voordelen van verduurzaming van hun woning door de recent geïntroduceerde Energie Bespaarcheck. Ook kunnen ze persoonlijk advies daarover krijgen. Daarnaast komen ze in bepaalde situaties in aanmerking voor 0,2% korting op de hypotheekrente en verzorgt de bank de financiering. ABN AMRO blijft de komende jaren nieuwe initiatieven voor al haar klanten op dit vlak ontwikkelen.

Uiteraard verduurzamen we ook onze eigen gebouwen. Inmiddels heeft 50 procent van de gebouwen die wij gebruiken een energielabel A, van die in eigendom is dat zelfs 89 procent. De bedoeling is dat in 2023 al onze gebouwen - zowel die wij huren als die in eigendom - energielabel A hebben. De kennis die we opdoen met de verduurzaming van onze gebouwen, stellen we beschikbaar aan onze klanten en partners.

Impact maken we mét onze klanten

Uiteindelijk hebben we de meeste impact, als we onze klanten helpen hún huizen en kantoren te verduurzamen: het volume van hun onroerend goed is simpelweg vele malen groter dan dat van onze eigen gebouwen. Dit betekent wel dat we onze ambitie alleen kunnen waarmaken als we samen optrekken met onze klanten. De voordelen zijn helder:

We blijven trouw aan waar we goed in zijn, namelijk bankieren. Door partnerships aan te gaan met verduurzamingsexperts, kunnen we onze klanten een volledige dienstverlening rond verduurzaming bieden: van inzicht in mogelijkheden en kosten, tot aan het realiseren en financieren van daadwerkelijke verbetermaatregelen.

Enorme maatschappelijke impact

Veertig procent van de CO2-uitstoot in Nederland is toe te schrijven aan de gebouwde omgeving. De CO2-uitstoot van de gebouwen die ABN AMRO financiert bedraagt circa 6 megaton per jaar. Door het verduurzamen van woningen en kantoren is de bank samen met haar klanten in staat om deze uitstoot te verminderen naar circa 4 megaton CO2 per jaar vanaf 2030. Deze reductie van circa 2 megaton is gelijk aan de uitstoot van bijna 800.000 personenauto’s per jaar.

Geen groene groentjes

Binnen dit thema zijn we zeker geen groentje. We hebben inmiddels ruime ervaring met de verduurzaming van onroerend goed, zowel van onze klanten als van onze eigen gebouwen. ABN AMRO heeft bijvoorbeeld in 2016 een miljard euro aan financiering beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van commercieel vastgoed van klanten. Hierdoor steeg het aandeel commercieel vastgoed met label A binnen onze zakelijke vastgoedportefeuille van 1 naar 13% in twee jaar tijd.

Naast huidige oplossingen, experimenteren en ontwikkelen teams binnen al onze bedrijfsonderdelen voortdurend nieuwe initiatieven waarmee het voor klanten makkelijker wordt om hun huis of bedrijfspand te verduurzamen. We ontwikkelen deze initiatieven samen met klanten en in partnerships met verduurzamingsexperts, zodat ze altijd aansluiten bij hun daadwerkelijke behoeften.

Unieke bankbrede ambitie

Onze bankbrede ambitie is uniek. We zijn de enige bank in Nederland die in alle segmenten klanten faciliteert hun onroerend goed te verduurzamen: van particuliere en private banking-klanten tot instellingen en bedrijven. Zo helpen we Nederland te verduurzamen vanuit de kern van onze business.

Als bank nemen we onze verantwoordelijkheid waar het kan. Natuurlijk hebben we er zelf ook belang bij. We zorgen voor een gezonde en toekomstbestendige onroerend goedportefeuille en we voldoen aan wet- en regelgeving. Door in te zetten op verduurzaming van onroerend goed, creëren we, zowel voor de klant als voor onszelf, waarde op lange termijn.