Mensenrechtenrapport: verantwoord bankieren in de praktijk

Als eerste financiële instelling ter wereld bracht ABN AMRO in december 2016 een uitgebreid rapport uit over de stand van haar mensenrechtenbeleid. Het brengt naar voren waar het goed gaat én waar het beter kan. Ver weg en dicht bij huis.

Wij streven ernaar een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren en mensenrechten te beschermen. Toch erkennen wij dat onze producten en diensten een impact op de maatschappij hebben en dat we ook verbonden kunnen zijn aan praktijken waarbij mensenrechten in het geding komen. Het is voor ons belangrijk om als bank vanuit dit perspectief onze bedrijfsactiviteiten kritisch te bekijken.

Ons mensenrechtenrapport is opgesteld aan de hand van onze vier rollen: werkgever, dienstverlener, kredietverstrekker, en verlener van beleggingsdiensten. In het rapport vertellen we hoe de rechten van klanten en medewerkers worden gerespecteerd, maar ook hoe we mensenrechten adresseren bij de bedrijven die we financieren of waarin we investeren namens klanten. Tevens geeft het rapport aan welke dilemma’s we ervaren en de aspecten waarin we nog vooruitgang kunnen boeken.

De belangrijkste kwesties

In dit Mensenrechtenrapport gaan wij in op de vraag hoe ABN AMRO omgaat met de vier mensenrechtenkwesties die voor ons het belangrijkst zijn. Dit zijn de mensenrechten die het meest gevaar lopen negatief beïnvloed te worden door onze activiteiten en zakelijke relaties.

Voor een toelichting hoe we tot deze vier mensenrechten zijn gekomen, zie de samenvatting van onze workshop over salient issues.