Verantwoord omgaan met risico's

Man klikt op iets

Bij financiële dienstverlening horen onlosmakelijk risico's. Het is onze verantwoordelijkheid om die risico’s te beheersen en inzichtelijk te maken voor onze klanten. ABN AMRO heeft een gematigd risicoprofiel en legt een sterke nadruk op prudent risicomanagement. Dat betekent enerzijds dat we geen risico’s nemen die we niet kunnen overzien. Anderzijds betekent het dat we geen activiteiten ondernemen die niet in het belang van de klant en de bank zijn.

ABN AMRO zorgt dat de ons toevertrouwde gelden (spaargeld, aandeelhouders en obligatiehouders) op een verantwoorde manier worden uitgeleend (hypotheken, bedrijfsfinancieringen, et cetera). Onze medewerkers zetten dagelijks hun expertise in om risico’s van klanten en de bank zo goed mogelijk te beheersen. ABN AMRO heeft in 2010 het principe van ‘Three Lines of Defence’ geïntroduceerd om risicomanagement binnen de bank te waarborgen. Dit houdt in dat iedereen binnen de bank, zowel medewerkers in de business, als van risk, compliance, audit en alle ondersteunende functies, een aandeel heeft in het risicomanagement.

Gematigd risicoprofiel

ABN AMRO neemt geen risico’s die zij niet overziet en die niet direct het belang van de klant dienen. Alleen zo kunnen we een solide en betrouwbare partner zijn voor onze klanten en de dienstverlening betaalbaar houden. In alle gevallen is een goede lange termijnrelatie waarbij we de klant door en door kennen van groot belang bij het inschatten van de risico’s die we willen nemen. Dit alles met de juiste balans tussen commerciële belangen en verantwoord risicomanagement.

Vertrouwen door goede resultaten

Belangrijk onderdeel van onze lange termijn strategie betreft het gematigd risicoprofiel. Hiermee geven we ook een duidelijk signaal af naar onze stakeholders; we nemen alleen risico’s die bij bankieren horen, die we kunnen overzien en die bijdragen aan een duurzaam businessmodel.

De recente zeer positieve uitkomsten ten aanzien van de (stress)testen en het balans onderzoek (Asset Quality Review) van de Europese Centrale Bank hebben aangetoond dat we goed gekapitaliseerd zijn en dat we ons krediet- en voorzieningenproces op orde hebben. Het toont aan dat het prudente risico management dat wij de afgelopen jaren hebben gevoerd, werkt. Onze inspanningen zijn daarmee niet voor niets geweest. Het bevestigt dat we een gezonde bank zijn met een positieve bijdrage aan de maatschappij.