Energie

Three windmills

Toegang tot betrouwbare en betaalbare energie​ (PDF 168 KB) is fundamenteel voor ons welzijn en welvaart. Tegelijkertijd begrijpt ABN AMRO dat hiermee aanzienlijke duurzaamheidsrisico’s gepaard gaan. Daarom streven we naar een verantwoorde beheersing van de ecologische, sociale en ethische effecten (ESE) van de activiteiten binnen de energiesector.

Zo financieren we geen oliewinning binnen de poolcirkel en uit teerzanden. Ook werken we met een beoordelingsvragenlijst voor klanten en transaties. Deze meet in hoeverre olie-, gas- en energiebedrijven processen en beleid toepassen om de ESE-effecten van hun bedrijfsvoering te beheersen.

Daarnaast hebben we richtlijnen voor dammen​ (PDF 109 KB) opgesteld. Deze zijn gebaseerd op internationale best practices van de International Hydropower Association en de World Commission on Dams. De richtlijnen zijn gericht op naleving van de Equator Principles​ (PDF 151 KB) die wij  onderschrijven.

Onder ‘Verklaring over Klimaatverandering​ (PDF 78 KB)’ leest u meer over ons energiegebruik en hoe we onze CO2-voetafdruk verkleinen.