Transport

Two driving trucks

Binnen de transportsector doet ABN AMRO vooral zaken met grote bedrijven in de scheepvaart​ (PDF 97 KB). We zijn ons ervan bewust dat deze bedrijfstak te maken heeft met diverse ecologische, sociale en ethische uitdagingen (ESE). Daarom hebben we een scheepvaartbeleid en een specifieke vragenlijst voor reders ontwikkeld.

We gebruiken het assessment om ESE-risico's in de financiële analyse te integreren. De tool helpt ons om scheepvaartklanten te vergelijken op duurzaamheidsfactoren.