Corporate governance documenten

De volgende documenten zijn relevant in verband met het Prospectus en zijn of worden van kracht per de hieronder aangegeven data.

Relationship Agreement

De Relationship Agreement is tussen ABN AMRO Group N.V. en stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI) aangegaan op 10 november 2015, maar wordt enkel van kracht per de eerste (as-if-and-when-delivered) handelsdag van certificaten van aandelen in ABN AMRO Group N.V. op Euronext Amsterdam (met dien verstande dat bepaalde artikelen onmiddellijke werking hebben per 10 november 2015).

Relationship Agreement (Engels)

Download dit document​ (PDF 5 MB)

Corporate Governance documenten

De volgende documenten zijn door de betreffende organen van ABN AMRO Group N.V. en/of ABN AMRO Bank N.V. goedgekeurd en zullen van kracht worden per de afwikkeling (settlement) van de beursintroductie (IPO):

Statuten ABN AMRO Group N.V. officiële tekst (Nederlands)

Download dit document​ (PDF 171 KB)

Statuten ABN AMRO Group N.V. onofficiële vertaling (Engels)

Download dit document​ (PDF 207 KB)

Reglement Raad van Commissarissen officiële tekst (Nederlands)

Download dit document​ (PDF 286 KB)

Reglement Raad van Commissarissen onofficiële vertaling (Engels)

Download dit document

Reglement Raad van Bestuur officiële tekst (Nederlands)

Download dit document​ (PDF 485 KB)

Reglement Raad van Bestuur onofficiële vertaling (Engels)

Download dit document

Policy on bilateral contacts with shareholders officiële tekst (Engels)

Download dit document​ (PDF 43 KB)

Comply or explain list Dutch Corporate Governance Code officiële tekst (Nederlands)

Download dit document​ (PDF 363 KB)

Comply or explain list Dutch Corporate Governance Code onofficiële vertaling (Engels)

Download dit document​ (PDF 376 KB)

STAK documenten

De statuten van Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group ("STAK AAG") zijn opgenomen in de akte van oprichting van de STAK AAG gedateerd 20 juli 2015 ("Statuten STAK AAG"). De administratievoorwaarden van de certificaten (de "Administratievoorwaarden") worden van kracht per de afwikkeling (settlement) van de beursintroductie (IPO).

Statuten STAK AAG officiële tekst (Nederlands)

Download dit document​ (PDF 46 KB)

Statuten STAK AAG onofficiële vertaling (Engels)

Download dit document​ (PDF 44 KB)

Administratievoorwaarden officiële tekst (Nederlands)

Download dit document​ (PDF 189 KB)

Administratievoorwaarden onofficiële vertaling (Engels)

Download dit document​ (PDF 186 KB)