Veelgestelde vragen

ABN AMRO beursgenoteerd

ABN AMRO is beursgenoteerd. Op 20 november 2015 is het eerste deel van de certificaten van aandelen naar de beurs gebracht. De overheid blijft nog enige tijd aandeelhouder en zal dat belang de komende jaren afbouwen.

U vindt hier een overzicht van de meest gestelde vragen over de achtergrond van de beursgang.

Stand van zaken

Wanneer zal het volgende deel (tranche) certificaten naar de beurs gebracht worden?

NLFI is voornemens alle in ABN AMRO Group gehouden aandelen te verkopen via een gefaseerde afbouw van het resterende belang. Deze verdere afbouw kan worden uitgevoerd via verschillende transacties, bijvoorbeeld door middel van diverse versnelde bookbuilding-procedures of door middel van één of meerdere volledige plaatsingen op de markt. Het tijdstip van deze transacties in het kader van de verdere afbouw van het aandelenbelang is onder meer afhankelijk van de ontwikkeling van de aandelenkoers, de marktomstandigheden, de belangstelling van beleggers, blokkeringsregelingen, de aanwezigheid van koersgevoelige informatie en gesloten periodes waaraan NLFI zich moet houden op grond van de EU Verordening Marktmisbruik.

Is er een beschermingsstructuur ingericht om ABN AMRO te beschermen tegen een ongewenste overname?

De aandelen die de Staat verkoopt, worden beheerd door de Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group, kortweg: STAK. De STAK, geeft voor de aandelen vervolgens certificaten uit, die weer worden verkocht aan beleggers. De STAK is zo ingericht dat ABN AMRO beschermd wordt tegen activistische aandeelhouders of een eventuele vijandige overname.

Voor meer informatie bekijk de video.

Wat is de STAK?

De aandelen die de Staat verkoopt, worden beheerd door de Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group, kortweg: STAK. De STAK, geeft voor de aandelen vervolgens certificaten uit, die weer worden verkocht aan beleggers. De STAK is zo ingericht dat ABN AMRO beschermd wordt tegen activistische aandeelhouders of een eventuele vijandige overname.

Voor meer informatie bekijk de video.

Wat betekent de beursnotering van ABN AMRO voor u?

Verandert er iets voor mij nu ABN AMRO beursgenoteerd is?

De beursnotering heeft geen invloed op onze dienstverlening: u kunt uw bankzaken blijven doen zoals u gewend bent en op de manier die het best bij u past. Onze medewerkers blijven voor u klaarstaan. Het belang van onze klanten staat voorop.

Heeft de beursnotering effect op de strategie van de bank?

Nee. We blijven uitvoering geven aan onze langetermijnstrategie die we in 2013 aangekondigd hebben. Die strategie houdt in: klantbelang centraal stellen, een gematigd risicoprofiel handhaven, investeren in onze toekomst, verbeteren van de winstgevendheid en het nastreven van selectieve internationale groei.

Is mijn geld veilig nu ABN AMRO beursgenoteerd is?

Op 20 november 2015 is het eerste deel van de certificaten van aandelen naar de beurs gebracht. De overheid blijft nog enige tijd aandeelhouder en zal dat belang de komende jaren afbouwen. De beursgang verandert niets aan de veiligheid van uw geld. ABN AMRO is een solide bank en de overheid heeft gezegd dat ABN AMRO klaar was om naar de beurs te worden gebracht. Van toezichthouders DNB en de ECB heeft ABN AMRO verklaringen van geen bezwaar voor de beursgang gekregen.

ABN AMRO heeft een gematigd risicoprofiel en dit verandert niet door de beursgang. Verder zijn we van mening dat ABN AMRO een goed gekapitaliseerde bank is. De resultaten van de door de Europese Centrale Bank gehouden review van de kwaliteit van de activa van de bank (Asset Quality Review) en een daaropvolgende stresstest bevestigen dit. Uit de resultaten blijkt dat ABN AMRO voldoende kredietvoorzieningen neemt voor mogelijke slechte leningen en dat wij een goede kapitaalpositie hebben waarmee we eventuele verliezen en economische schokken kunnen opvangen. Kortom, we zijn van mening dat ABN AMRO een gezonde bank is.

Daarnaast geldt voor klanten van ABN AMRO het depositogarantiestelsel (DGS). Dit garandeert een maximum bedrag van 100.000 euro per rekeninghouder bij ABN AMRO, waarbij de rekeninghouder zowel een particulier als een kleine onderneming kan zijn.

Achtergronden van het proces naar de beursgang

Moest ABN AMRO naar de beurs? Kon de bank geen eigendom van de staat blijven?

De Nederlandse staat ziet voor zichzelf geen blijvende rol als eigenaar van een commerciële bank. Het heeft altijd voorop gestaan dat het een tijdelijke noodmaatregel betrof en ABN AMRO op termijn weer verkocht zou worden. Daarnaast is de minister van Financiën van mening dat privatisering een positief effect zal hebben op het concurrentielandschap. Op 20 november 2015 is het eerste deel van de certificaten van aandelen naar de beurs gebracht. De overheid blijft nog enige tijd aandeelhouder en zal dat belang de komende jaren afbouwen.

Aan welke voorwaarden moest voldaan zijn voordat ABN AMRO naar de beurs ging?

Volgens de minister van Financiën voldoet de bank aan de voorwaarden die hij eerder had gesteld:
- de financiële sector is voldoende stabiel
- er is voldoende interesse vanuit de markt
- de onderneming is er klaar voor om weer duurzaam op eigen benen te staan.

Welke stappen gingen er aan de beursgang vooraf?

Eerst heeft de minister van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over het kabinetsbesluit om de verkoop van ABN AMRO te starten via een beursgang. De Tweede Kamer heeft vervolgens ingestemd met het voorstel van de minister. Daarna zijn de begeleidende zakenbanken door NLFI geselecteerd.

Op 27 oktober 2015 hebben NLFI (de stichting die de aandelen van ABN AMRO beheert) en ABN AMRO de intention to float van ABN AMRO aangekondigd. Dit is het moment waarop een bedrijf officieel bekendmaakt dat ze het voornemen heeft om naar de beurs te gaan.

Na de intention to float werd het prospectus gepubliceerd. Daarin staat alle informatie die ABN AMRO en de begeleidende banken essentieel vinden voor een belegger in zijn overweging om certificaten van aandelen ABN AMRO te kopen. Dat zijn bijvoorbeeld hoofdstukken over de sterke punten en de strategie van ABN AMRO, evenals mogelijke risico’s die effect hebben op de bedrijfsvoering en uitvoering van de strategie. In de weken na de publicatie van het prospectus gaven de leden van de Raad van Bestuur en vertegenwoordigers van de begeleidende banken presentaties voor potentiële grote investeerders. De beleggers stelden vragen over de bank en de beursgang. Dit was ook de periode van bookbuilding. Professionele beleggers lieten weten hoeveel aandelen ze wilden kopen en welke prijs ze bereid waren te betalen. Toen de bookbuilding afgelopen was, bepaalden de begeleidende banken de introductieprijs en werden de aandelen toegewezen. Daarna volgde op 20 november 2015 de eerste handelsdag. Het eerste deel van de certificaten van aandelen is naar de beurs gebracht. De overheid blijft nog enige tijd aandeelhouder en zal dat belang de komende jaren afbouwen.

Bekijk de video.

Wie waren de begeleidende banken van de beursgang en wat deden zij?

NLFI (de stichting die de aandelen van ABN AMRO voor de staat beheert) had ABN AMRO, Deutsche Bank en Morgan Stanley aangesteld als de begeleidende banken (joint global coordinators) bij de beursgang van ABN AMRO. De global coordinators hebben de beursgang van ABN AMRO begeleid, zij adviseerden over de equity story op basis van het businessplan van de bank, gaven commentaar op het prospectus en zochten namens NLFI naar kopers voor de certificaten.

Waarom was ABN AMRO zelf één van de begeleidende banken die de beursgang van ABN AMRO heeft begeleid?

NLFI mocht een deelneming waarvan NLFI de aandelen houdt, het recht toekennen om zelf één zakenbank (waaronder zichzelf) aan te wijzen die de beursgang begeleidt. NLFI had besloten dit recht ook toe te kennen aan ABN AMRO Group. ABN AMRO Group maakte in lijn met de geldende marktpraktijk gebruik van dit recht door ABN AMRO aan te wijzen als global coordinator. De rol werd vervuld door Equity Capital Markets en FIG Advisory binnen Corporate Banking.

Wie waren de bookrunners en co-lead managers van de beursgang en wat deden zij?

Op 26 augustus 2015 heeft NLFI (de stichting die de aandelen ABN AMRO Group N.V. beheert) acht zakenbanken geselecteerd voor de rollen van bookrunner en co-lead manager. Het waren de banken die namens NLFI zochten naar kopers voor de certificaten van aandelen ABN AMRO. De bookrunners verzamelden daarbij samen met de global coordinators (de begeleidende banken) de vraag van institutionele en particuliere beleggers naar aandelen ABN AMRO in het ‘inschrijfboek’.

De geselecteerde zakenbanken waren:
Bookrunners: BofA Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, ING, JP Morgan en Rabobank.
Co-lead managers: Keefe, Bruyette & Woods, a Stifel Company en RBC Capital Markets.
Ga voor meer informatie over deze benoeming naar www.nlfi.nl/publicaties.

Wat is een intention to float?

Dit is het persbericht waarmee officieel de intentie bekend werd gemaakt door NLFI (namens de Nederlandse Staat) en ABN AMRO om ABN AMRO naar de beurs te brengen.

Wie maakte het prospectus?

De Brauw, als legal adviseurs van ABN AMRO, samen met de input van medewerkers uit verschillende bedrijfsonderdelen van ABN AMRO hebben het prospectus geschreven. Het commentaar van de begeleidende adviseurs is hierin meegenomen. Voorafgaand aan de publicatie van het prospectus voor potentiële beleggers, heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het prospectus goedgekeurd.

Waar werd het prospectus voor gebruikt?

Het prospectus werd gebruikt in aanloop naar de beursgang om potentiële beleggers over alle aspecten van ABN AMRO te informeren.

Betrokkenen bij de beursgang

Wie is de huidige eigenaar van ABN AMRO?

NLFI (NL Financial Investments) was voor de beursgang, namens de overheid, de enige aandeelhouder. Na de beursgang blijft NLFI nog enige tijd aandeelhouder en zal dit belang in de komende jaren afbouwen. De STAK houdt de rest van de aandelen en geeft door middel van de certificaten het recht om te stemmen (behalve in een vijandige situatie) en het recht op dividend door aan de certificaathouders. Bekijk de video voor meer informatie.

Wat is NLFI en wat is hun taak?

NLFI (NL Financial Investments) is een stichting die voor de Nederlandse staat de aandelen van onder meer ABN AMRO beheert. NLFI adviseert de minister van Financiën over de verkoop van deze aandelen en adviseerde ook over de beursgang. De stichting is opgericht met het oog op transparante belangenscheiding, een onafhankelijke exitstrategie (in dit geval de beursgang) en een niet-politieke, zakelijke governance van ABN AMRO.

Wat was de rol van de minister van Financiën bij de beursgang?

Hij besliste uiteindelijk of en wanneer ABN AMRO naar de beurs zou gaan en tegen welke voorwaarden. NLFI heeft de minister hierin geadviseerd.

Wat was de rol van De Nederlandsche Bank (DNB) bij de beursgang?

De minister had aangegeven het oordeel van DNB en de ECB (Europese Centrale Bank) te vragen. ABN AMRO had aan DNB en ECB gevraagd een verklaring van geen bezwaar (vvgb) af te geven voor de beursgang. Die verklaring werd afgegeven.

Wat was de rol van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij de beursgang?

ABN AMRO had aan de AFM gevraagd het prospectus goed te keuren. De AFM toetste of het prospectus alle wettelijk verplichte informatie bevat. Daarnaast heeft de AFM het prospectus getoetst op consistentie en op begrijpelijkheid. De AFM heeft volgens de wet geen mogelijkheden om te controleren of de inhoud van het prospectus juist is.

Opbrengst van de verkoop van certificaten van aandelen

Wat is de verwachte opbrengst van het totale aandelenkapitaal van ABN AMRO?

De opbrengst van de verkoop van alle certificaten van aandelen zal afhangen van de prijs en de omvang van de diverse tranches. Dat weten we pas als de staat haar aandelenbelang volledig heeft afgebouwd. De overheid blijft nog enige jaren aandeelhouder.

Wie ontvangt het geld dat wordt opgehaald met de verkoop van certificaten van aandelen bij de beursgang?

De opbrengst van de verkoop van certificaten van aandelen bij de beursgang en de opbrengst van de volgende tranches gaat naar de verkopende aandeelhouder NLFI (die de aandelen namens de staat beheert) en uiteindelijk naar de staat.

Heeft de Raad van Bestuur een bonus of salarisverhoging gekregen toen ABN AMRO naar de beurs ging?

Zolang de Nederlandse staat aandeelhouder van ABN AMRO is, blijft de Wet bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen gelden voor leden van de Raad van Bestuur en worden er geen bonussen aan hen uitgekeerd. Verder heeft de Tweede Kamer besloten dat ABN AMRO in de nieuwe statuten moest opnemen dat de bank een beheerst beloningsbeleid voert.

Meer informatie over certificaten van aandelen ABN AMRO

Klik hier voor meer informatie over certificaten van aandelen ABN AMRO.

Historie

Waarom heeft de staat ABN AMRO in 2008 gekocht?

In oktober 2008 nationaliseerde de Nederlandse Staat Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., inclusief het deel van de voormalige ABN AMRO groep dat eigendom was van Fortis, om de financiële stabiliteit te waarborgen. Vanaf het moment van de nationalisatie heeft de minister van Financiën aangegeven dat deze investering van tijdelijke aard was.