Over ons

ABN AMRO Participaties

ABN AMRO Participaties verschaft risicodragend vermogen aan winstgevende ondernemingen in Nederland in vrijwel alle sectoren met uitzondering van de financiële- en onroerend goed sector. Wij investeren in ondernemingen met een goede marktpositie, een duidelijke groeipotentie (autonoom of door acquisities) en een actief en daadkrachtig management dat bereid is mee te participeren. Per transactie investeren wij gemiddeld tussen de € 5 miljoen en € 30 miljoen, en kunnen voor grotere bedragen samenwerken met andere investeerders.

In onze transacties zijn wij op zoek naar een partnership met het management van de onderneming op basis van een duidelijk plan voor waarde creatie. Het is niet ons doel om het operationele management over te nemen, daar we hiervoor vertrouwen op het management team. Wel dragen we, vanuit onze kennis en expertise, graag bij aan vraagstukken rondom strategie, overnames en financiering. Daarnaast kunnen wij dankzij onze brede ervaring en uitgebreid netwerk ook op andere terreinen toegevoegde waarde leveren.


Relatie met ABN AMRO Bank

ABN AMRO Participaties is onderdeel van ABN AMRO Bank en heeft daarmee ruim toegang tot zowel kennis als kapitaal om de groeiplannen van onze portfolio bedrijven mogelijk te maken. Wij opereren echter strikt gescheiden van de ABN AMRO Bank wat betreft onze werkzaamheden en besluitvorming (alsook huisvesting en informatiesystemen). ABN AMRO Participaties is volledig onderdeel van ABN ARMO Bank en heeft geen externe beleggers in haar investeringsfondsen.

Ervaren en flexibele partner

Wij zijn een betrouwbare, flexibele en professionele partner met een snel besluitvormingsproces en een lange termijn visie. Als team hebben wij inmiddels meer dan 100 transacties gedaan en mede daardoor een groot netwerk van adviseurs, managers en commissarissen opgebouwd die onze portfolio bedrijven kunnen bijstaan. Hoewel wij geen beperkingen kennen ten aanzien van het type transactie of de transactiestructuur (meerderheids- of minderheidsbelang), is het voor ons belangrijk om invloed te hebben op belangrijke beslissingen zoals exit, strategie en het benoemen van management.

Naast management buy-outs en buy-ins investeert ABN AMRO Participaties ook in andere vormen van risicodragend vermogen, zoals expansiefinanciering, herplaatsingen, turn-arounds (in samenwerking met daarin gespecialiseerde partijen) en financiering bij opvolging binnen een familiebedrijf.

Veelal zijn wij tussen de 5 en 7 jaar aandeelhouder bij onze investeringen, maar als onderdeel van ABN AMRO Bank hebben wij de flexibiliteit om die termijn te verlengen indien dit gewenst is.

ABN AMRO Participaties is lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) en onderschrijft de gedragscode die het NVP heeft opgesteld.