Deal informatie

Dealinformatie Delta Development

Over Delta Development

Delta is een ontwikkelaar die streeft naar realisatie van gebouwen volgens het Cradle-to-Cradle principe, waarbij kwaliteit voor nu en de toekomst is geborgd. Voor zowel nieuwbouw als herontwikkeling en door steeds een stap verder te gaan met techniek, samenwerking en financiering. Het doel is om tot een totaal circulair concept te komen, waarmee duurzaamheid als business case lonend is.

Behoefte Delta Development

Geboren vanuit geloof in duurzaamheid en de circulaire economie, heeft Delta de kans gegrepen en een plan gemaakt voor de ontwikkeling van een duurzaam bedrijvenpark. Voor het nieuwe hoofdkantoor van Bluewater Energy Services B.V. waren zij op zoek naar een financier met vertrouwen in dit concept. Een partij met kennis over duurzame innovatie en de ambitie heeft hiernaar te handelen.

Relevante factoren

Onze aanpak

Vanaf de start is er een open dialoog geweest over de (on)mogelijkheden van deze nieuwe manier van bouwen, waardoor een vertrouwensband is ontstaan. De voordelen en de risico’s konden snel bepaald worden en commitment worden gegeven. We helpen elkaar met de ontwikkeling van een visie over de toekomst van de bouw.

Onze oplossing

Wij hebben een financiering verstrekt voor deze nieuwbouw. Hiermee leveren we een bijdrage aan de verduurzaming van vastgoed in Nederland en geven invulling aan onze ambitie om duurzame innovatie te ondersteunen. Ook ontwikkelen wij samen met Delta nieuwe rekenmodellen over de waardeontwikkeling van materialen.