Deal team

Dit team is betrokken geweest bij de transactie Arena NHG 2014-I en Arena NHG 2014-II. Voor de securitisatie van 1,6 miljard euro aan hypotheken, is een innovatieve structuur opgezet zonder swap. De intensieve samenwerking met investeerders zorgde voor goed begrip van deze oplossing. Een duidelijk en transparant product, waardoor een nieuwe impuls is gegeven aan de securitisatiemarkt. Deze transactie heeft de Securitisation Award 2015 gewonnen. Wij zijn trots dat ABN AMRO hieraan heeft bijgedragen.