Deal team

Deze drie personen zijn nauw betrokken geweest bij de financiering van de unieke herontwikkeling van 11 leegstaande kantoorpanden in het nieuwe Waldorf Astoria en hoogwaardige kantoren. ABN AMRO ondersteunt duurzame ontwikkelingen en het hergebruik van bestaande panden zien wij als goed voorbeeld hierin. Vertrouwen in DVM en haar plannen, maakte het mogelijk om gezamenlijk in dit project te stappen. Een transformatie die er voor zorgt dat er weer een stukje geschiedenis aan Amsterdam wordt teruggegeven.