Grieg Green

Deal information Grieg Green

Over Grieg Green

Grieg Green is een onderdeel van de Grieg Star Group, die meer dan 130 jaar maritieme ervaring heeft. Het bedrijf biedt scheepseigenaren een alternatief voor de controversiële "beaching"-methode om schepen te slopen. Grieg Green koopt de schepen en verkoopt die aan gecontracteerde werven in Turkije en China. Zo worden de schepen op een milieuverantwoorde wijze gesloopt.

Behoefte Grieg Green

Grieg Green wil meer impact hebben door meer schepen te kopen en duurzaam te laten slopen. Hiervoor zijn grote investeringen nodig en voldoende financiële ruimte. Daarnaast wil Grieg Green snel handelen wanneer een scheepseigenaar een schip wil recyclen. En dus direct een passend alternatief bieden voor beaching dat financieel en operationeel acceptabel is.

Relevante factoren

Onze aanpak

ABN AMRO heeft veel ervaring en specialistische kennis van de maritieme sector. Daarom kennen wij de duurzaamheidskwesties. Als mede-oprichter van het Sustainable Shipping Initiative (SSI) streven wij er met andere partijen in de keten naar om duurzame veranderingen te realiseren. Wij hebben pro-actief contact gezocht met Grieg Green vanwege de alternatieve sloopmethode die zij aanbieden. Door ons te verdiepen in het bedrijf en haar behoefte konden wij snel bepalen wat Grieg Green nodig had om te groeien.

Onze oplossing

Grieg Green had behoefte aan financiële ruimte. Daarom is een passende werkkapitaal financiering verstrekt. Door Grieg Green in contact te brengen met ons netwerk heeft het bedrijf meer mogelijkheden om zaken te doen. En om de industrie over de alternatieve sloopmethode te informeren. Wij zijn verheugd dat wij, door inzet van onze financiële kracht en knowhow, kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de scheepvaartindustrie.