Deal team

Dit team is betrokken geweest bij de financiering van Gemini, een van de grootste windparken van Europa. De participatie van een Nederlandse bank was cruciaal om dit project te laten slagen. Door een goede risico-inschatting en het vertrouwen in Van Oord als aannemer, konden wij met volle overtuiging ons commitment geven. Wij zijn trots dat ABN AMRO hiermee bijdraagt aan het zetten van een grote stap voorwaarts in de duurzame energievoorziening.