Deal team

Wessanen had een gedetailleerd beeld van de gewenste Cash Management-structuur. Dit internationale team bood de juiste oplossingen. Één uniform betaal- en rapportagesysteem voor al haar Europese vestigingen. Daarnaast biedt dit systeem de mogelijkheid om de meest moderne cash pooling technieken te gebruiken om maximaal rendement te behalen op het werkkapitaal. ABN AMRO biedt de buitenlandse vestigingen van Wessanen ook lokaal de benodigde expertise en ondersteuning.