Deal informatie

Zonnepark in Assen

Zonnepark XXL is één van de grootste zonneparken van Nederland. Het is gevestigd op de motorparkeerplaats van het TT Circuit Assen en maakt zo optimaal gebruik van beschikbare ruimte. Ruim 21.000 zonnepanelen dienen als carport voor 14.000 motoren. Zonnepark XXL is gerealiseerd dankzij het doorzettingsvermogen en intensieve samenwerking van de betrokken partijen. Het park levert nu een bijdrage aan het bereiken van de doelstellingen uit het Energieakkoord. Dat is goed voor de huidige én toekomstige generaties in Nederland.

Behoefte Zonnepark XXL

GroenLeven, TT Circuit Assen, de Drentse Energie Organisatie en Tamoil namen het initiatief om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de bouw van het zonnepark. Tezamen met Bovemij en ABN AMRO zijn de handen ineengeslagen om te bekijken wat nodig was om dit financieel en juridisch te realiseren. Dat was niet eenvoudig. Het zonnepark is immers uniek in omvang, locatie, dubbelfunctie en de belangen van de verschillende partijen.

Relevante factoren

Onze aanpak

ABN AMRO vindt het haar verantwoordelijkheid om een betekenisvolle rol te spelen in de Nederlandse energietransitie. Dit doen we onder andere door projecten te financieren die bijdragen aan de transitie. Toen GroenLeven ons benaderde over een mogelijk zonnepark, hebben we direct geadviseerd om sterke partners te zoeken.

Onze oplossing

Met alle betrokken partijen hebben onze financieringsspecialisten op het gebied van duurzaamheidsprojecten een passende financieringsstructuur opgesteld. Wij hopen dat dit zonnepark een katalysator is voor de realisatie van meer zonneparken.