Aandacht op markten verschuift naar Amerikaans schuldenplafond

Blog -

Kalender 17 oktober

Nu allerlei onzekerheden (Syrië, beleid van de Fed en Duitse verkiezingen) in 'zekerheden' zijn veranderd, verschuift de aandacht van de financiële markten naar een nieuwe onzekerheid: het schuldplafond van de Amerikaanse overheid. De Amerikaanse overheid heeft nog tot circa 17 oktober geld in kas en moet daarna de kapitaalmarkt betreden om nieuw geld aan te trekken. Dan wordt echter het bestaande schuldplafond doorbroken en moet er overeenstemming zijn over een verhoging ervan. Daarnaast moet er vóór 1 oktober al een akkoord zijn over de begroting voor het komende fiscale jaar dat op diezelfde datum begint. 

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn vijf dagen achtereen gedaald en lieten pas afgelopen donderdag weer een lichte stijging zien. Ben Steinebach Ben Steinebach Hoofd Beleggingsstrategie

Over beide zaken zijn de Republikeinen en de Democraten tot op het bot verdeeld en de tegenstellingen spitsen zich toe op Obama-care (het nieuwe stelsel van gezondheidszorg) dat de Republikeinen (met een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden) 'van tafel' willen hebben. Hoewel volgens ons de kans niet erg groot is, bestaat het risico dat een aantal niet essentiële overheidstaken zullen worden gestaakt. De nieuwe problemen hebben de onzekerheid op de financiële markten teruggebracht. De Amerikaanse aandelenmarkten zijn vijf dagen achtereen gedaald en lieten pas afgelopen donderdag weer een lichte stijging zien. De aandelenmarkten in de andere regio's hadden hier ook van te lijden, hoewel dalingen werden afgewisseld met (kleinere) stijgingen.

Aandelenmarkten profiteren niet van perspectief wereldeconomie
Macro-economische cijfers waren de afgelopen week gemengd van karakter, maar vooral het ondernemersvertrouwen wijst op groei van de wereldeconomie en de bedrijfswinsten. Bij afwezigheid van bedrijfsnieuws van betekenis moesten de aandelenmarkten het de afgelopen week doen met macro-economisch en politiek nieuws. Zoals geschreven, drukte dit laatste vooral de Amerikaanse beurzen. Daar stond tegenover dat (voorlopige) gegevens over het ondernemersvertrouwen over het algemeen positief waren in nagenoeg alle regio's in de wereld. De wat hardere economische data vielen echter wat tegen en het is de vraag of ondernemers te optimistisch zijn, of dat de productie en werkgelegenheidsgegevens wat achterlopen en binnenkort gaan herstellen. Wij verwachten dat dit laatste zal gaan gebeuren. Hoewel de meeste toonaangevende aandelenbeurzen per saldo daalden, waren er ook een paar uitzonderingen. Zo steeg de Nasdaq met 0,3%, ten teken dat de IT-sector het goed doet. Ook wist de Japanse Nikkei zich met een stijging van per saldo 0,4% aan de malaise te onttrekken. Dat laatste gold niet voor de AEX, die op 377,95 punten met een daling van 1,1% ten opzichte van vorige week vrijdag, een van de grotere dalingen in het internationale veld liet zien. Een van de oorzaken was een winstwaarschuwing van DSM, dat tegenvallende verkopen verwacht in de markten voor dierlijke eiwitten en vitamines.

Kapitaalmarktrente blijft onder druk
De kapitaalmarktrente zette de dalende trend door die was ingezet nadat de Fed had aangekondigd het stimulerende beleid vooralsnog voort te zetten. De ECB wil daarnaast vooral ook de geldmarktrente laag houden. Het rendement op 10-jaars staatsobligaties liep in de meeste belangrijke landen nog eens met circa 0,1%-punt terug, na een wat grotere daling in de voorgaande week. Uitzondering was wederom Italië, waar het rendement licht steeg als gevolg van aanhoudende politieke onrust. In Europa wordt opnieuw nagedacht over de uitgifte van speciale beleningen (LTRO's) aan het bankwezen. De ECB wil daarmee de geldmarktrente voor langere tijd (vijf jaar) omlaag drukken. Enerzijds is dit van belang voor vooral Spaanse en Italiaanse banken, die daarmee obligaties van hun eigen overheden opkopen. Anderzijds probeert de ECB op deze wijze de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf gaande te houden. Voorts worden er de komende maanden veel emissies van bedrijfsobligaties verwacht. Veel bedrijven hopen hiermee de rente op een laag niveau vast te klikken en ook lopen er in 2014 veel bedrijfsleningen af, die geherfinancierd moeten worden.

Amerikaanse banengroei en ECB in de belangstelling
De komende week zal in het teken staan van de Amerikaanse werkgelegenheidscijfers over september, die vrijdag zullen worden gepubliceerd. Bedrijfsnieuws is nog niet op grote schaal te verwachten omdat de eerste kwartaalresultaten pas half oktober zullen verschijnen. De komende week zal mogelijk meer bekend worden over de hierboven beschreven LTRO's van de ECB. Het ECB-bestuur komt woensdag in Parijs bijeen en zal daar dan mogelijk een besluit over nemen. Daarnaast vergadert komende week ook de Japanse centrale bank. Het beleidsbepalende comité van de Britse centrale bank komt deze maand een week later bijeen. Op macro-economisch gebied zal de aandacht komende week uitgaan naar de definitieve gegevens van inkoopmanagers in veel landen, die een indicatie geven van het ondernemersvertrouwen. Daarnaast - zoals gezegd - de Amerikaanse werkgelegenheidscijfers, die een indicatie moeten geven over de kracht van de Amerikaanse economie. Na een tegenvallende banengroei in augustus, verwachten we over september een sterkere groei.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs