Overheid VS gedeeltelijk gesloten

Blog -

Shut down Amerikaanse overheid

Het is de Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse Congres niet gelukt om een akkoord te sluiten over het Federale Budget voor 2014. Het Witte Huis heeft daarom afgelopen week opdracht gegeven om niet-essentiële onderdelen van de regering stil te leggen. Wat betekent dit? 

Volgens de berekeningen van ons Economisch Bureau zou sluiting van twee weken het volgende kwartaal circa 0,5% aan economische groei kunnen kosten. Ben Steinebach Ben Steinebach Hoofd Beleggingsstrategie

De column is deze week geschreven door Leo de Jong, in afwezigheid van Ben Steinebach.

De laatste keer dat er sprake was van een gedeeltelijke stillegging van de Amerikaanse overheid is 17 jaar geleden. Let wel; alle noodzakelijke operaties en programma's met specifieke financiering gaan gewoon door. Zo zal de Amerikaanse centrale bank schuldbewijzen blijven uitgeven, terwijl de economische rapporten van het Ministerie van Handel kunnen worden uitgesteld. Zaken aangaande nationale veiligheid of medische zorg lopen gewoon door, maar onder andere musea en nationale parken zijn gesloten. Deze fase blijft van kracht totdat een akkoord wordt bereikt over het federale budget voor volgend jaar. Het goede nieuws is dat een paar dagen stillegging een verwaarloosbaar effect op de economie zal hebben. De meeste beleggers anticiperen hierop. Dat blijkt uit de (tot nu toe) relatief gematigde impact op de financiële markten. Echter, naarmate dit langer gaat duren nemen de kosten ook snel toe. Volgens onze berekeningen zou het elke week circa USD 7,5 miljard gaan kosten indien de niet-essentiële overheidsinstanties gesloten blijven. Volgens de berekeningen van ons Economisch Bureau zou sluiting van twee weken het volgende kwartaal circa 0,5% aan economische groei kunnen kosten. Hoe langer, des te schadelijker dus, maar al met al blijft de schade wel te overzien.

Schuldenplafond serieuzere bedreiging
Naast de huidige impasse omtrent het Federale Budget staat er ook nog een verhoging van het schuldenplafond op de agenda. Dit is een potentieel groter probleem.

Vorige week maakte de Amerikaanse minister van Financiën bekend dat Amerika nog maar tot 17 oktober geld in kas heeft om de Amerikaanse overheid te laten draaien. Ook over dit onderwerp dient een akkoord te worden bereikt, anders zou Amerika niet meer aan al zijn verplichtingen kunnen voldoen. Dit is een zeer onwenselijke situatie, aangezien het schuldenplafond een veel groter probleem is dan een gedeeltelijke, tijdelijke stillegging van overheidsdiensten. Ook omtrent het schuldenplafond verwachten wij dat er een compromis wordt gesloten. Gezien de vergaande implicaties lijkt een echte 'default' van de VS zeer onwaarschijnlijk. Overigens is het schuldenplafond de afgelopen eeuw al ongeveer 100 keer verhoogd. In de meeste gevallen is dit geen grote gebeurtenis. Soms gaat het echter gepaard met politiek gesteggel, zoals nu dus duidelijk het geval is. Zoals boven aangegeven verwachten wij dat de stillegging van de Amerikaanse overheid van korte duur zal zijn. Maar zolang de huidige fase van kracht blijft, zal dat beleggers enigszins gereserveerd houden. Ook de naderende 'deadline' van 17 oktober voor het schuldenplafond helpt niet mee. Ondanks de bovengenoemde onzekerheid gaan wij er vooralsnog vanuit dat de partijen op beide onderwerpen tot een compromis gaan komen. Vooral omdat beide partijen er niet bij gebaat zijn om dit uit de hand te laten lopen en het gekoesterde economische herstel te laten ontsporen. Uiteindelijk zal de focus gaan verschuiven naar de verbeterende macro-economische data en het cijferseizoen dat officieel op 8 oktober van start gaat.

Italiaanse crisis snel opgelost
Ook Italië kende deze week politieke problemen. Deze waren alleen vrij snel opgelost.

De veroordeling van Berlusconi leek ook even belangrijke gevolgen te hebben voor de landelijke politiek. Begin vorige week kwam het nieuws dat de ministers van de partij van Berlusconi zich terugtrokken uit de regering. Hiermee dreigde een val van de regering, die pas een klein half jaar aan de slag was. Gezien de noodzaak om economische veranderingen door te voeren stemde het vooruitzicht van mogelijke nieuwe verkiezingen beleggers niet vrolijk. Later volgde een belangrijke vertrouwensstemming voor ministerpresident Letta. Dit verliep positief. De ergste politieke problemen lijken nu in ieder geval van de baan. Al met al was de koersreactie op de obligatiemarkten beperkt. De Italiaanse lange rente steeg in eerste reactie weliswaar iets, maar daalde daarna weer. Niettemin denken wij dat de hervormingen momenteel voortvarender worden aangepakt in Spanje dan in Italië. Obligatiebeleggers die een belang in deze regio willen opbouwen bevelen wij derhalve eerder Spaanse staatsleningen aan.

Vooruitblik cijferseizoen
Traditiegetrouw zal het Amerikaanse aluminiumbedrijf Alcoa als eerste bedrijf zonder gebroken boekjaar op 8 oktober zijn cijfers over het derde kwartaal bekendmaken. Wat mogen we in het algemeen van de derde kwartaalcijfers verwachten?

Vooruitblikken op cijfers is natuurlijk lastig. Toch kunnen we een paar dingen constateren. Om te beginnen kunnen we voor de publicatie van de officiële cijfers mogelijk omzet- en/of winstwaarschuwingen zien. Het vorige kwartaal viel dit mee, maar de afgelopen tijd hebben we er al wel een paar van gezien. Zo zagen we onder andere voorzichtige woorden van Adidas, terwijl in Nederland DSM en Unilever aan de bel trokken. Hoewel de impact meeviel, was opvallend dat bijvoorbeeld Unilever zwakte in de opkomende markten aanhaalde voor zijn lager dan verwachte omzetgroeiverwachting. In het verleden was deze regio juist de motor van de groei. Interessant is om te zien of meer bedrijven hier last van (gaan) krijgen. Een andere rode draad blijft de mate waarin bedrijven hun omzet kunnen opvoeren. Voor een duurzaam winstherstel is omzetgroei uiteindelijk onontbeerlijk. Het snijden in de kosten kent namelijk zijn grenzen. Het afgelopen kwartaal vielen de winstcijfers in de VS over het algemeen niet tegen, maar de omzetcijfers kwamen regelmatig onder de verwachting uit. Een verbetering hierin zou positief zijn. In Europa was het beeld vorig kwartaal minder uitgesproken. Belangrijker dan de resultaten zijn de verwachtingen van bedrijven. Uiteindelijk zullen de recente economische verbeteringen toch moeten leiden tot hogere bedrijfswinsten.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs