Chinese inkoopmanagersindex verstoort het feestje

Blog -

Chinese lampions

De financiële markten zijn de afgelopen week in het algemeen goed begonnen. Ondanks licht tegenvallende macro-cijfers uit China en Duitsland handhaafden de meeste aandelenmarkten zich aanvankelijk op de bereikte hoge niveaus. De gegevens over de ontwikkeling van de Chinese detailhandel, de industriële productie en de bedrijfsinvesteringen vielen in december 2013 allemaal licht tegen. Hetzelfde gold voor het Chinese bruto binnenlands product in het vierde kwartaal, dat met 7,7% iets trager groeide dan de 7,8% die was verwacht. In Duitsland viel de ZEW-index, die een indicatie vormt voor de investeringsgeneigdheid in de Duitse economie, in januari iets lager uit dan verwacht en ook iets lager dan in december.

Veel Nederlandse bedrijven dekken hun valutarisico's af, maar hebben het risico van de dure euro onvoldoende onderkend. Ben Steinebach Ben Steinebach Hoofd Beleggingsstrategie

De aandelenmarkten trokken zich hier weinig van aan en bleven op de bereikte hoge niveaus. De belangrijkste drijvende kracht hierachter werd gevormd door de liquiditeitsinjectie die de Chinese centrale bank in de geldmarkt pompte. Zij deed dit om de toenemende stress te verlichten en om voldoende ruimte te creëren voor de groeiende vraag naar krediet met het oog op het Chinese Nieuwjaar. Toen donderdag de inkoopmanagersindex van de Chinese industrie (net) onder de 50 uitkwam (de scheiding tussen verwachte groei en krimp) doken de aandelenmarkten in Azië en vervolgens ook in Europa en de Verenigde Staten echter omlaag, wat per saldo op de meeste beurzen een klein verlies voor de week opleverde. De Chinese inkoopmanagersindex wordt overigens samengesteld door HSBC en is naar onze mening minder betrouwbaar dan de index die door de Chinese overheid wordt samengesteld. Zelfs de positieve cijfers van de Europese inkoopmanagers konden de negatieve ontwikkeling niet keren.

Gemengd resultatenbeeld bij Nederlandse bedrijven

De bedrijfsresultaten, die de afgelopen week werden gepubliceerd, gaven een gemengd beeld. De Nederlands-Britse zwaargewichten Koninklijke Olie en Unilever presenteerden tegengestelde resultaten. Het begon vorige week al met een winstwaarschuwing door Koninklijke Olie, dat voor het vierde kwartaal een lagere winst voorziet dan in de voorgaande kwartalen nog het geval was. Ook Ahold stelde teleur, wat vooral het gevolg was van een teleurstellende omzetontwikkeling bij Albert Heijn, want zowel Bol.com als Albert kenden een sterk kwartaal. Mede daarom hebben we onze opinie op Ahold verlaagd van een koop- naar een houdadvies.

ASML presenteerde daarentegen resultaten die in lijn waren met de verwachtingen. De vooruitzichten voor het huidige kwartaal liggen echter enigszins onder de verwachting. Daar staat tegenover dat de vorderingen die het bedrijf maakt met de nieuwe EUV-technologie bemoedigend zijn, waardoor het marktaandeel van ASML – nu al zo'n 80% – zelfs nog verder kan toenemen.

Unilever presenteerde resultaten die iets boven de verwachting lagen. De wat lager dan verwachte verkopen in de ontwikkelde landen werden meer dan gecompenseerd door de afzet in de opkomende landen met een onderliggende groei van 9%. Overigens meldde Unilever tegelijkertijd wel dat de omzet dit jaar met 5% kan teruglopen als gevolg van de sterke euro. Valuta-effecten speelden ook DSM parten. Het bedrijf maakte alleszins goede operationele resultaten bekend, maar de resulterende winst werd volledig weggevaagd door de effecten van de sterke euro. Veel Nederlandse bedrijven dekken weliswaar hun valutarisico's af, maar hebben het risico van de dure euro onvoldoende onderkend.

Alle ogen gericht op de Fed van Janet Yellen

De komende week zijn er veel cijfers te verwachten op het macro-economische vlak, maar het beeld zal toch worden gedomineerd door een reeks van bedrijfsresultaten, vooral uit het buitenland. Op macro-economisch gebied verschijnen er de komende week in heel veel landen gegevens over het consumentenvertrouwen. Het betreft Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk, alsmede de eurozone als geheel en ook de Verenigde Staten (zowel van de Conference Board, als van de universiteit van Michigan).

Daarnaast kijken we woensdag met veel belangstelling naar de uitkomsten van de rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve. Enerzijds zullen daar mogelijk indicaties worden gegeven over de mate van verdere afbouw van monetaire stimulansen en bovendien zal dan Janet Yellen worden aangesteld als de volgende voorzitter van de Federal Reserve. Ten slotte zullen er aan het eind van de week gegevens worden bekendgemaakt over de inflatie in Duitsland en de eurozone als geheel over januari, die van belang (kunnen) zijn voor het toekomstige beleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

Op het terrein van de bedrijfsresultaten komen in Nederland Philips en Koninklijke Olie met hun resultaten, waarbij de laatste natuurlijk al een negatieve vooruitblik heeft gegeven door de winstwaarschuwing van vorige week. Uit het buitenland zijn het de Spaanse banken Santander en BBVA die met interesse zullen worden gevolgd, ook met het oog op de zogeheten Asset Quality Review naar de gezondheid van de grote Europese banken. Die wordt in de loop van het jaar door de ECB uitgevoerd. Daarnaast komen grote bedrijven als Caterpillar, Pfizer, Novartis, Roche, Siemens, Ericsson, Chevron en LVMH met hun resultaten over het vierde kwartaal van 2013.

Delen

Lees meer over

Meer blogs