Draghi geeft laatste zetje aan negatief marktsentiment

Blog -

Aandelencijfers

De afgelopen week schoten de financiële markten weer eens in een negatief humeur. Dat was de hele week al een beetje het geval, maar donderdag verpestte ECB-president Mario Draghi het marktsentiment pas echt. Het is overigens de vraag of dat gerechtvaardigd is. In het begin van de week was het vooral de onrust in Hong Kong die negatief op de mondiale financiële markten begon in te werken. De protesten zijn vooral gericht tegen China, dat een aantal democratische vrijheden wil beperken om deze meer in lijn te brengen met de situatie in China. De financiële markten zijn echter bevreesd dat het verder zal gaan en dat ook de vrijheid van het financiële systeem zal worden aangetast.

Het zijn vooral de opkomende markten in Latijns Amerika en Oost-Europa, waar de economische groeiperspectieven verslechteren. Ben Steinebach Ben Steinebach Hoofd Beleggingsstrategie

De daardoor wat sombere sfeer op de markten werd versterkt toen er wat minder gunstige economische indicatoren kwamen uit opkomende markten en ook uit Europa. Het zijn vooral de opkomende markten in Latijns Amerika en Oost-Europa, waar de economische groeiperspectieven verslechteren. Maar ook China – en in het verlengde daarvan de rest van opkomend Azië – kan het groeitempo van een aantal jaren geleden niet evenaren. Niettemin blijft het groeitempo in China met circa 7% alleszins bevredigend, zeker omdat dat komt bovenop de sterke welvaartsgroei (van 9 – 11%) die een aantal jaren heeft plaatsgevonden.

De grootste klap aan het sentiment werd donderdag echter uitgedeeld door president Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB). Hij liet – zoals verwacht – de rente ongewijzigd en beloofde op korte termijn te beginnen met een opkoopprogramma van door onderpand gedekte obligaties (zowel asset backed securities als covered bonds), maar liet na om een grootscheeps opkoopprogramma van staatsobligaties (QE) aan te kondigen. Nadat eerder in de week was gebleken dat de inflatie in de eurozone in september verder was teruggelopen tot 0,3% (van 0,4% in augustus), achtte men op de financiële markten een dergelijk programma noodzakelijk. De markten voor asset backed securities en covered bonds zijn immers niet groot genoeg om een voldoende grote impuls aan de Europese economie te geven om de deflatie afdoende te bestrijden.

Het is voor ons overigens de vraag of dat momenteel nodig is. Er is immers enige rugwind voor de economie van een daling van de euro, de olieprijs en de rente. Dat zou een QE-programma in feite niet meer noodzakelijk maken. Bovendien is het nog maar de vraag of een dergelijk programma in Europa wel net zo effectief is als in de Verenigde Staten. Een groot risico is bovendien dat verdeeldheid binnen het ECB-bestuur risico’s in zich bergt voor het vertrouwen op de financiële markten in de ECB.

Niettemin zijn de koersen op de internationale aandelenmarkten de afgelopen week teruggelopen en als uitvloeisel van de toegenomen risico-aversie zijn de obligatiekoersen internationaal wat gestegen.

Macrobeeld en Zalando verslechteren het beurssentiment

De Europese aandelenmarkten verloren afgelopen week meer terrein dan hun Amerikaanse tegenhangers. In Duitsland werd de beursgang van Zalando een fiasco. Het verslechterde beurssentiment liet ook de AEX niet onberoerd en de index naderde met een slot van 406,22 op donderdag opnieuw de 400 punten. Behalve door de protesten in Hong Kong werden de aandelenmarkten negatief beïnvloed door zwakke macro-economische cijfers uit vooral Europa, maar ook wel enigszins uit de opkomende landen. Dat betrof onder andere de stemming onder inkoopmanagers die in Europa en China, die met respectievelijk 50,3 en 51,1 in september erg dicht bij het "groei-noch-krimp-niveau" van 50 uitkwamen.

In de Verenigde Staten waren inkoopmanagers daarentegen buitengewoon optimistisch en steeg de index van het al hoge niveau van 57,1 in augustus naar 59. Daar stond tegenover dat in de Verenigde Staten het consumentenvertrouwen – gemeten door de Conference Board – een gevoelige daling vertoonde. De Amerikaanse aandelenindices daalden de afgelopen week tot en met donderdag met circa 1,8% ten opzichte van vorige week vrijdag.

Naast de uitkomst van de ECB-vergadering waren de afgelopen week twee gebeurtenissen van belang voor het klimaat op de aandelenmarkten. In de eerste plaats was dat de beursgang van Zalando in Duitsland. Na een introductiekoers van EUR 21,5 liep de koers aanvankelijk op tot EUR 24,5, maar sloot vervolgens een dag later op EUR 19. Daarmee moet de introductie van dit internetbedrijf – evenals overigens de introductie van Rocket internet ook in Duitsland - als een mislukking worden getypeerd.

De tweede sturende factor was de overgang van Bill Gross van PIMCO naar Janus Global Capital. De koers van Allianz (de eigenaar van PIMCO) verloor ruim 6% op de vrees dat er veel kapitaal uit het grootste obligatiefonds ter wereld zal wegstromen. De Europese indices verloren afgelopen week met tussen de 3% en 4% ten opzichte van vorige week vrijdag. De daling van de AEX met 2,9% tot 406,22 punten lag daarbij aan de onderkant van die range.

Begin van het resultatenseizoen van het derde kwartaal

De komende week zal een stuk rustiger worden dan de afgelopen week. Dat geldt in dit geval vooral voor het macro-economische nieuws. Met betrekking tot de bedrijfsresultaten begint volgende week woensdag weliswaar het resultatenseizoen, maar met slechts één bedrijf is ook dat nog een rustig begin. Dit betreft de Amerikaanse aluminiumproducent Alcoa, die traditiegetrouw het resultatenseizoen aftrapt. Meestal volgen kort daarna een paar Amerikaanse (hypotheek)banken, maar die zijn pas in de daarop volgende week aan de beurt.

Op macro-economisch gebied is er niet veel spektakel te verwachten zeker niet in vergelijking met de Amerikaanse werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers over september die vanmiddag worden/zijn gepubliceerd. De belangrijkste cijfers komen de komende week uit Europa. Uit Duitsland kijken we met interesse naar de industriële orders over augustus, waarbij vooral de onderverdeling van de orders over binnenland en buitenland in het oog zal springen. In het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Nederland worden de komende week cijfers gepubliceerd over de industriële productie, die inzicht zullen geven in de stand van de conjunctuur in deze landen. En tenslotte wordt door het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek op donderdag de inflatie over september gepubliceerd.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.