Draghi levert weinig concreets

Blog -

Aandelencijfers met trendgrafiek

De belangrijkste gebeurtenis op de financiële markten was de afgelopen week de persconferentie van ECB-president Mario Draghi. Die leverde minder concrete informatie op over het toekomstige beleid dan waarop was gehoopt en de markten reageerden teleurgesteld.

Draghi zette sterk in op de effecten van de dalende olieprijs op de Europese inflatie en liet de positieve effecten voor de Europese economische groei achterwege Ben Steinebach Ben Steinebach Hoofd Beleggingsstrategie

Hoewel uit de analyse van Draghi sterke ongerustheid doorklonk over de dreiging van deflatie in de eurozone, bracht hij niet de beleidsmaatregelen, waarop de markten hadden gerekend (of gehoopt). Draghi zette sterk in op de effecten van de dalende olieprijs op de Europese inflatie en liet de positieve effecten voor de Europese economische groei achterwege. Vermoedelijk wilde hij op die manier de financiële markten geruststellen dat de ECB wel degelijk bereid is om extra maatregelen te nemen. Door echter niet te zeggen of hij ook daadwerkelijk bereid is om een grootscheeps opkoopprogramma van staatsobligaties (QE) te starten, bereikte hij het tegendeel. Zowel de aandelenmarkten als de obligatiemarkten moesten terrein prijsgeven. Vermoedelijk wilde Draghi nog niet het achterste van zijn tong laten zien, omdat een aantal andere instrumenten nog niet is uitgeput. Komende week kunnen banken bij de ECB inschrijven op de tweede tranche van de TLTRO-faciliteit (goedkoop geld, waar echter geen staatsobligaties mee mogen worden gekocht, of hypotheken mogen worden verstrekt). Op de eerste tranche in september werd een tegenvallende EUR 86 miljard ingeschreven (terwijl de totale ruimte EUR 400 miljard was). Draghi zal willen afwachten of banken nu wel wat meer inschrijven, wat niet onwaarschijnlijk is, omdat LTRO's uit 2011 en 2012 binnenkort aflopen en er wellicht behoefte is aan vers geld. Daarnaast is de ECB nog bezig om - door hypotheken gedekte - obligaties te kopen en heeft ze ook nog de mogelijkheid om bedrijfsobligaties op te kopen. Hoewel betwijfeld moet worden of ze in staat is om op deze wijze de balans van de ECB met een extra EUR 1000 miljard te verhogen, zal ze toch eerst het succes van deze instrumenten willen afwachten. In januari 2015 zal dat wel zo ongeveer bekend zijn en dan kan - indien nodig - worden overgegaan tot een echt programma van kwantitatieve verruiming door middel van het opkopen van staatsobligaties.

Aandelenbeurzen kunnen moeilijk richting vinden

De Europese aandelenbeurzen hadden donderdag het meeste last van de tegenvallende persconferentie van Draghi en verloren daarna meer dan hun Amerikaanse tegenhangers. Toch wist de AEX op woensdag nog weer een nieuw jaarrecord te vestigen. De beurzen werden geconfronteerd met gemengd macro-economisch nieuws, terwijl er op het gebied van bedrijfsnieuws de afgelopen week niet veel interessants te beleven was. In het begin van de week werd in tal van landen het sentiment onder inkoopmanagers bekend gemaakt. In de Verenigde Staten was dat sentiment buitengewoon goed, terwijl de stemming in Europa wees op zwakke en tegenvallende vooruitzichten. Daarmee werd het pessimisme rondom de Europese economie verder gevoed en tot en met donderdag stonden de meeste Europese aandelenmarkten dan ook op verliezen van rond de 1% ten opzichte van vorige week vrijdag. De Amerikaanse beurzen deden het wat dat betreft beter met per saldo lichte winsten, hoewel de technologiebeurs Nasdaq daarin een uitzondering was met een verlies van bijna 0,5%. Vandaag zijn de Europese beurzen echter weer hersteld en dat was vooral het gevolg van meevallende cijfers over de ontwikkeling van de industriële orders in Duitsland. Die zijn in oktober met 2,5% veel sterker toegenomen dan verwacht en de toename kwam vooral uit het binnenland (+5,3%). Bovendien werden de cijfers over september opwaarts bijgesteld, waardoor de conclusie gerechtvaardigd is, dat de zwakte van de Duitse economie zich heeft beperkt tot augustus, toen incidentele factoren een belangrijke rol speelden. De AEX bereikte vanmorgen (5 december) mede daardoor weer een nieuw jaarrecord (428,90). Unilever heeft bekend gemaakt zijn activiteiten op het gebied van margarines en oliën in een aparte divisie onder te brengen. Dit lijkt de voorbode van een verkoop van deze activiteiten, iets waar analisten al langer op speculeerden. 
 

Ook obligatiemarkten teleurgesteld in Draghi

De rente op de obligatiemarkten is overal wat opgelopen nadat er te weinig duidelijkheid kwam uit de persconferentie van Draghi. Toch is de trend in Europa nog steeds omlaag en dat werkt ook positief door op de Europese markt voor bedrijfsobligaties. Omdat de Europese obligatiemarkten al hebben verdisconteerd dat de ECB niet heen kan om een grootscheeps opkoopprogramma van obligaties, viel het gebrek aan concrete acties de markten tegen en verloren de koersen terrein. Toch blijft de Europese obligatierente uitermate laag als uitvloeisel van de lagere olieprijzen (en de daardoor afnemende inflatieverwachtingen) en het ruime monetaire beleid, niet alleen in de eurozone, maar ook in Japan en China. In het verlengde daarvan hebben ook de markten voor bedrijfsobligaties het goed gedaan, waarbij vooral Europese bedrijfsobligaties aantrekkelijk blijven ten opzichte van Amerikaanse. De Amerikaanse economie bevindt zich verder in de economische cyclus en er is meer vraag naar krediet, onder andere ten behoeve van fusies en overnames. Daarnaast zijn de centrale banken (de Fed en de ECB) een verschillende richting ingeslagen. Al met al blijven de Europese bedrijfsobligaties daardoor aantrekkelijker dan Amerikaanse, wat tot uiting komt in een oplopend rendementsverschil.

Macro-nieuws nog steeds dominant

Er is de komende week geen bedrijfsnieuws van enige betekenis te verwachten. De financiële markten zullen het dus weer moeten doen met een behoorlijke stroom macro-economisch nieuws, waarbij veel gegevens over de industriële productie in een aantal landen. Nadat vanmiddag de Amerikaanse werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers het marktsentiment zullen hebben beïnvloed, kijken we de komende week vooral met interesse naar gegevens over de Europese industriële productie. Zowel de Europese Unie als geheel alsook het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Nederland publiceren deze gegevens over oktober. Daarnaast kijken we met belangstelling naar de Chinese inflatie in november, terwijl ook Frankrijk inflatiecijfers over die maand bekend maakt. Komende donderdag kunnen banken inschrijven op de nieuwe tranche van de TLTRO-faciliteit bij de ECB. Als daar veel op wordt ingeschreven, is dat een indicatie dat het Europese bedrijfsleven behoefte heeft aan krediet en dat de banken bereid zijn dat krediet te verschaffen. Op vrijdag zal dan de eerste schatting bekend worden gemaakt van het Amerikaanse consumentenvertrouwen, zoals dat wordt onderzocht door de universiteit van Michigan.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs