Markten gesteund door positieve economische cijfers

Blog -

Opgaande lijn grafiek

Nu de onzekerheden over de uitslag van de Europese parlementsverkiezingen voorbij zijn, richten de financiële markten zich weer op de vooruitzichten voor de macro-economie in de verschillende regio’s. Dat leverde een positief beeld op, met stijgende aandelenkoersen en dalende kapitaalmarktrentes.

De financiële markten trokken zich niet veel aan van de uitslag van de Europese verkiezingen en bijna overal veerden de aandelenbeurzenverder op. Ben Steinebach Ben Steinebach Hoofd Beleggingsstrategie

Hoewel de machtsverhoudingen in het Europees parlement niet drastisch zijn gewijzigd, was de uitslag van de verkiezingen in de afzonderlijke landen heel verschillend en werd die ook verschillend uitgelegd. In Frankrijk, waar het Front National de grootste partij werd, gaf president Hollande aan dat tekortreductie en hervormingen even wat minder prioriteit moesten krijgen. In Spanje en Italië kregen de zittende regeringen (Rajoy en Renzi) wel een meerderheid van de kiezers achter zich en kunnen ze juist verder gaan op het pad van hervormingen. In Duitsland heeft Angela Merkel opnieuw een mandaat van haar kiezers en in Nederland verschoven er slechts twee zetels van partij. Alleen in Griekenland bestaat het risico dat de grote overwinning van Syriza leidt tot een vermindering van de inspanningen om de overheidsfinanciën verder te verbeteren.
De financiële markten trokken zich er niet al te veel van aan en – gesteund door positieve economische cijfers – bijna overal veerden de aandelenbeurzenverder op. Dat gold zowel voor de stemming onder inkoopmanagers in de meeste landen als voor de Europese sentimentsindicator die in mei het verlies van april ruimschoots goedmaakte.

De Amerikaanse orders voor duurzame goederen hebben in april de stijging van maart gecontinueerd en het aantal werkloosheidsuitkeringen is in de loop van mei afgenomen. Alleen de melding dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal met 0,25% (1% op jaarbasis) blijkt te zijn gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal, was negatief. In tegenstelling tot de andere genoemde indicatoren, die van recentere datum zijn, betreft het hier een cijfer dat grotendeels is verstoord door het strenge winterweer. Wanneer je bovendien door het cijfer heenkijkt, zie je dat consumptie en investeringen met een bevredigend tempo zijn gegroeid en de daling hoofdzakelijk het gevolg zijn van een voorraadafname en een daling van de investeringen in bedrijfsgebouwen. Beide zijn bovengemiddeld sterk door de strenge winter beïnvloed (transport en bouw).

Een positief cijfer was verder de groei van de geldhoeveelheid in de eurozone, die weliswaar minder was dan verwacht, maar waarbinnen de afname van de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf minder sterk is gedaald dan voor kort nog het geval was.

Sommige beurzen boeken records

Met Ahold als laatste Nederlandse bedrijf dat resultaten over het eerste kwartaal publiceerde, is het resultatenseizoen afgelopen en richten beleggers zich op andere sentimentsbepalende factoren. Kennelijk zijn die positief, want de aandelenmarkten bereiken weer nieuwe hoogtepunten; soms zelfs echte records. De resultaten van Ahold waren bepaald zwak te noemen. Hoewel de omzet en het marktaandeel stabiel bleven, viel het operationeel resultaat met 6% terug tot 392 miljoen euro. De sector waarin de activiteiten van Ahold plaatsvinden wordt gekenmerkt door zeer sterke concurrentie. Het enige segment waar groei mogelijk is, is het on-line segment. Daar wist het bedrijf een groei van 20% te realiseren. Het aandeel verloor de afgelopen week bijna 5%.

Deze daling vond plaats in een algemeen positieve week op de aandelenmarkten. Hoewel de spanningen in Oekraïne in het land zelf de afgelopen week sterk zijn opgelopen, heeft het tot dusverre de verhoudingen tussen Rusland en het Westen niet ingrijpend verslechterd. En dan vormen de positieve macrocijfers kennelijk het enige richtinggevende nieuws op de aandelenmarkten. De Amerikaanse S&P-500 en de Duitse DAX-30 waren voorbeelden van indices die met respectievelijk 1.920 en 9.949 punten een all time high bereikten. Dat geldt uiteraard niet voor de AEX (die in een andere samenstelling in 2000 een stand van iets boven de 700 punten bereikte). Maar ook de Nederlandse graadmeter wist zich weer wat ruimer boven de 400 punten te vestigen en bewoog op vrijdagmorgen rond de 408 punten.

Internationale aandelenmarkten kijken met belangstelling naar het einde van de komende week, als donderdag de Europese Centrale Bank (ECB) vermoedelijk stimulerende maatregelen neemt en als vrijdag de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers over mei bekend worden gemaakt. Hiervan zal volgende week ongetwijfeld veel invloed uitgaan op de markten.

Obligatiemarkten vergeten Europese verkiezingen snel

De vastrentende markten sloten zich aan bij de positieve stemming op de aandelenmarkten. De kapitaalmarktrente daalde overal en het sterkst in de Europese periferie. De sterke daling in de Europese periferie volgde op een forse stijging van de rente in de voorgaande twee weken. Dat had te maken met vrees voor de uitslag van de Europese verkiezingen, die zou kunnen leiden tot minder nadruk op economische hervormingen en sanering van de overheidsfinanciën. Daarnaast waren er geruchten over de invoering van een vermogenswinstbelasting in Griekenland, die mogelijk in andere Zuid-Europese landen zou worden gevolgd. Hoewel de overwinning van Syriza in Griekenland wat zorgen baart, bleken de premiers van Spanje (Rajoy) en Italië (Renzi) een mandaat voor voortgaande hervormingen te hebben gekregen. Daarop werd de rentestijging in de voorgaande twee weken snel ongedaan gemaakt.

Hoewel ook de Duitse tienjaarsrente verder daalde (tot onder de 1,4%), liepen de verschillen in rendementen met de Zuid Europese landen terug tot 130 à 140 basispunten (bp) vergeleken met circa 150 bp voor de verkiezingen. Op grond van de positieve vooruitzichten achten wij een rendementsverschil van 110 à 120 bp gerechtvaardigd. Dat is de reden voor onze positieve opinie voor Zuid-Europese leningen. Datzelfde geldt voor bedrijfsobligaties, inclusief high yield. In het licht van onze positieve verwachtingen over de macro-economische omgeving en de daarmee samenhangende afname van faillissementsrisico’s is het wat hogere risico in onze ogen gerechtvaardigd.

Niet veel, maar wel interessante macrogebeurtenissen

De komende week staat er geen bedrijfsnieuws op de agenda in de vorm van bedrijfsresultaten. Daarentegen staan er op het macrofront een paar interessante gebeurtenissen op de rol. In de eerste plaats worden aan het begin van de week de definitieve gegevens over het sentiment onder inkoopmanagers bekend gemaakt. De voorlopige cijfers waren voor de meeste landen positief en grote bijstellingen zijn daarin niet te verwachten.

Het meest interessante nieuws valt te verwachten op donderdag en vrijdag. Zoals hierboven al aangegeven komt donderdag het bestuur van de ECB (evenals overigens in het Verenigd Koninkrijk) bijeen. We verwachten dat dan zal worden besloten om de depositorente en de herfinancieringsrente te verlagen met 0,15%-punt tot respectievelijk -0,15% en 0,1%. Daarnaast lijkt de vaststelling van een beperkt opkoopprogramma van (eventueel verpakte) bedrijfsleningen aannemelijk. Hiermee zou de ECB tegemoetkomen aan de verwachtingen (en wensen) op de financiële markten om vooral de kredietverlening aan het MKB te stimuleren.

Voorts zullen in Duitsland de industriële orderontvangsten (uit binnen- en buitenland) over april bekend worden gemaakt. Vrijdag worden in de Verenigde Staten werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers gepubliceerd. Dan zal blijken of de sterke trend van maart en april ook in mei wordt gecontinueerd.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs