Wat beleggers graag in de Miljoenennota zouden zien

Blog -

Binnenhof Ridderzaal Den Haag The Hague

Bij de jaarlijkse aanbieding van de Miljoenennota en de Macro-Economische Verkenning op Prinsjesdag is er altijd veel aandacht voor koopkrachtplaatjes. Daarnaast worden krantenkolommen gevuld met analyses over ministeries die de bezuinigingen moeten opvangen of juist extra krijgen en over de omvang van het overheidstekort. Dat laatste gebeurt, al naar gelang het uitkomt, in miljarden euro’s of in procenten van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

De overheid zou de economie een eenmalige impuls kunnen geven. Vooral in de vorm van een starterssubsidie voor jonge innovatieve bedrijven. Ben Steinebach Ben Steinebach Hoofd Beleggingsstrategie

Veel aandacht voor beleggen of meer in het algemeen voor financiële markten is er meestal niet bij in de Miljoenennota. Dat is ook niet zo eenvoudig, want de meeste begrotingsmaatregelen lenen zich daar niet echt voor. Tegelijkertijd is de overheid wel de grootste aanbieder van effecten op de obligatiemarkt. Daarnaast heeft de overheid wel degelijk meer invloed op de beleggingsmarkten en het beleggingsklimaat. Voor zover deze invloeden de beleggingsmogelijkheden van beleggers betreffen, zijn ze veelal indirect. Daarnaast zijn er in beginsel maatregelen die de winsten van bedrijven beïnvloeden. En daarmee het rendement dat beleggers kunnen behalen.

Lastenverlichting werkt door naar beleggingsmarkten

Laten we eens beginnen met de indirecte invloeden. De arbeidskorting voor hoge en middeninkomens gaat omhoog met een totaal budgettair effect van € 500  miljoen. Door deze lastenverlichting zal meer geld beschikbaar komen voor beleggingen dan door de verlaging van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting (€ 475 miljoen). Dat komt doordat de spaarquote bij hoge en middeninkomens meestal hoger is dan bij de lagere inkomens, die een groter deel consumeren.

Een ander indirect effect komt voort uit de sterk gedaalde kapitaalmarktrente. Sinds ultimo 2013 is de rente op Nederlandse 10-jaars staatsobligaties met meer dan 1%-punt gedaald tot 1,2%. Bij een financieringsbehoefte van € 25 miljard in 2014, scheelt dat € 250 miljoen. Hoewel dit niet structureel is, want bij een toekomstige rentestijging lopen de rentelasten uiteraard weer op. Toch zou de overheid met het geld de economie een eenmalige impuls kunnen geven. Vooral in de vorm van een starterssubsidie voor jonge innovatieve bedrijven.

Stimuleer jonge innovatieve bedrijven

Een dergelijke impuls zou een gunstig effect op de structuur van de Nederlandse economie hebben en een bijdrage kunnen leveren aan het beleggingsklimaat. Jonge innovatieve bedrijven zijn vaak toeleveranciers van nieuwe technologie aan gevestigde, meer volwassen bedrijven, waaronder beursgenoteerde ondernemingen. Ervan uitgaande dat de overheid het marktaandeel van bedrijven niet langdurig beïnvloedt, kan een hogere winst in beginsel tot stand komen via een verlaging van de kosten of een verhoging van de productiviteit.

Soms is zelfs een combinatie van beide mogelijk als innovatieve ideeën of technologieën het kostenpeil structureel verlagen. Bij een slimme vormgeving van maatregelen kan innovatie de winstgevendheid van beursgenoteerde bedrijven vergroten, wat goed is voor het beleggingsklimaat. Hoewel de Miljoenennota niet voor beleggers is geschreven, zou een dergelijke maatregel de Nederlandse economie en het beleggingsklimaat ten goede komen.

Derde Woensdag In September
Op woensdagavond 17 september organiseerde ABN AMRO een livediscussie over de Miljoenennota. Gerrit Zalm en Han de Jong gaven hun visie op de kabinetsplannen. Daarnaast gaven onze experts hun mening over de belangrijkste punten uit de Miljoenennota.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs