Griekse ontwikkelingen leiden tot opluchting

Blog -

Bar graph globe

De gebeurtenissen in de afgelopen week met betrekking tot Griekenland hebben geleid tot opluchting op de financiële markten. De aandelenmarkten stegen zonder uitzondering en dat gold ook voor de obligatiemarkten in de Europese periferie.

Ondanks de positieve reacties tot dusverre is een Grexit dus nog niet geheel afgewend Ben Steinebach Ben Steinebach Hoofd Beleggingsstrategie

Het begon al met het akkoord dat maandagmorgen - na een nacht door vergaderen - werd gesloten tussen de Europese regeringsleiders. Het had alle karaktertrekken van een wurgcontract voor de Grieken, maar dat was ook wel nodig, want de economische situatie in Griekenland is heel snel en heel fors verslechterd en dat maakt meer ingrijpende maatregelen noodzakelijk om de Griekse economie weer op de rails te krijgen. Daarna volgden de gebeurtenissen elkaar in snel tempo op.

Op woensdag stemde het Griekse parlement in met het akkoord, zij het dat de oppositie daaraan meer stemmen leverde dan de partijen die Syriza vormen. In elk geval leverde dat een overbruggingsfinanciering op en werden daardoor de maatregelen, die heel snel moeten worden genomen, veilig gesteld. Dat zijn de verbreding van de BTW-basis en de verhoging van het tarief, de hervorming van het pensioenstelsel, het wettelijk regelen van semiautomatische bezuinigingen bij verslechterende economische omstandigheden en het onafhankelijk maken van ELSTAT, het statistische bureau. De parlementaire steun van andere landen laat nog op zich wachten. Tot dusverre hebben alleen Frankrijk en Finland ingestemd. Cruciaal is de goedkeuring door de Duitse Bondsdag, die er vandaag over stemt. Het IMF blijft overigens hameren op het houdbaarder maken van de Griekse schuld, wat vermoedelijk toch een versoepeling van de voorwaarden (nog lagere rente en nog langere looptijden) met zich zal meebrengen omdat de Duitsers mordicus tegen een echte herstructurering zijn.

Inmiddels heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de noodsteun aan het Griekse bankwezen hervat en een verhoging met EUR 900 miljoen goedgekeurd. Volgens Mario Draghi is - met EUR 130 miljard - het grootste deel van de Griekse staatsschuld nu in handen van de ECB. Als de noodzakelijke toestemming van de nationale parlementen verkregen is kunnen de onderhandelingen over een derde steunprogramma (dit keer door het ESM, het European Support Mechanism) worden gestart. Dat is overigens nog geen gelopen race, temeer daar de Griekse economie nog steeds verder verslechtert. Ook de implementatie van de maatregelen kan nog een moeilijk te nemen horde zijn.

Ondanks de positieve reacties tot dusverre is een Grexit dus nog niet geheel afgewend. De aandelenmarkten zijn de afgelopen week niettemin fors gestegen, in de Verenigde Staten met circa 2% en in de eurozone veelal met het dubbele. Ook de Aziatische markten wisten de afgelopen week verder te herstellen. Gunstige Chinese cijfers over de internationale handel, de industriële productie, de detailhandel en vooral het Bruto Binnenlands Product in het tweede kwartaal (7%), lagen daaraan ten grondslag. De 10-jaars rente in Spanje en Italië liep met respectievelijk 5 en 18 basispunten terug en in Griekenland met zelfs meer dan 200 basispunten.

Iran en Amerikaanse economie dragen ook bij aan optimisme

Behalve Griekenland speelden er internationaal nog andere ontwikkelingen: een overeenkomst met Iran over het nucleaire programma en de halfjaarlijkse toespraak van Fed-voorzitter Janet Yellen voor het congres. Daarnaast beginnen de bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal binnen te stromen. Het akkoord met Iran werd wereldwijd positief ontvangen, ook in Iran zelf, waar de bevolking zich bevrijd voelt van de sancties die het land jarenlang heeft moeten ondergaan. De toespraak van Janet Yellen bevatte niet heel veel nieuws, maar bevestigde wel onze verwachting dat de eerste renteverhoging (van de fed funds rate) in september zal plaatsvinden. Uit het 'Beige Book', dat deze week werd gepubliceerd over het economische beeld in de verschillende districten van de Federal Reserve in de afgelopen zes weken, bleek een aantrekkende economische groei. Dit rechtvaardigt een snelle renteverhoging, waarna vermoedelijk in een heel gematigd tempo meer renteverhogingen zullen volgen.

Geleidelijk beginnen ook de bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal binnen te druppelen. De resultaten van het Amerikaanse bankwezen waren wat gemengd van karakter, met sterke (onderliggende) resultaten bij Goldman Sachs en JP Morgan, iets gematigder resultaten bij Citigroup, terwijl de resultaten van Wells Fargo en Bank of America min of meer in lijn waren met de verwachtingen. Ook Intel en Google rapporteerden sterke resultaten, waarbij bij de laatste vooral de forse stijging van het aantal unieke 'page clicks' (30% op jaarbasis) opviel. De resultaten van Swatch waren bevredigend hoewel de marges licht tegenvielen. Energiedienstverlener Schlumberger tenslotte presenteerde meevallende resultaten, vooral door een goede kostenbeheersing. De marges ontwikkelden zich in Noord-Amerika positief, wat een meevaller is in het licht van de moeilijke omstandigheden in de energiesector. In Nederland leverde ASML resultaten die in lijn waren met de verwachtingen en meldde het bedrijf dat er voortgang wordt geboekt op het terrein van de nieuwe EUV-technologie, die massaproductie van chips mogelijk maakt. Dat is van belang in het licht van het snel toenemende aantal chips dat nodig is om allerlei apparaten te verbinden met het internet. De AEX kwam donderdag weer (net) boven de 500 punten, wat een stijging is van ruim 4% ten opzichte van vorige week vrijdag.

Bedrijfsnieuws verdringt macro-nieuws

Hoewel de nieuwsstroom uit Griekenland van belang blijft, zal ook het bedrijfsnieuws de komende week sterk toenemen. Het reguliere macronieuws is dan wat mager. De komende week zal het resultatenseizoen echt op gang komen en niet meer hoofdzakelijk in de Verenigde Staten maar ook in Europa. Vandaag zal General Electric, dat wel wordt gezien als een afspiegeling van de Amerikaanse economie, zijn resultaten publiceren. Komende week kijken we uit naar American Express, VISA, IBM, Apple, Microsoft, Boeing, Caterpillar en Coca Cola. In Europa zijn de belangrijkste bedrijven Novartis, Roche, BASF, SAP en Daimler. In Nederland kijken we uit naar de resultaten van Unilever, Akzo-Nobel, TomTom, Air France KLM, RELX (het voormalige Reed Elsevier) en BESI.

Op macrogebied moeten we voor het echte vuurwerk wachten tot vrijdag wanneer de eerste schattingen van de stemming onder inkoopmanagers over juli in veel landen worden gepubliceerd. Voor die tijd krijgen we dan nog het Nederlandse consumentenvertrouwen en de bestedingen van Nederlandse consumenten. Verder komt in het Verenigd Koninkrijk het beleidscomité van de centrale bank bijeen en worden in Italië gegevens gepubliceerd over de detailhandel en de industriële orders. In de EU kijken we uit naar het consumentenvertrouwen in juli en in de Verenigde Staten naar 'leading indicator'. Tenslotte publiceert de Belgische centrale bank gegevens over de industriële productie en het producentenvertrouwen. Die laatste wordt wel gezien als een goede indicator voor het - later te publiceren - vertrouwen van Europese ondernemers.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs