Economisch beeld klaart nu wereldwijd op

Blog -

Gestapelde munten in zonlicht

Nadat de economische cyclus in opkomend Azië in de zomer begon aan te trekken, vertoont nu ook de industriële sector in de ontwikkelde landen tekenen van herstel. Dat heeft consequenties voor de financiële markten en daarbij vooral voor de obligatiemarkten.

Door deze ontwikkelingen vermindert ook de aantrekkingskracht van de zogeheten veilige havens, want zo werden de obligatiemarkten van de Verenigde Staten en de kernlanden van Europa toch wel gezien. Ben Steinebach Ben Steinebach Hoofd Beleggingsstrategie

Eén van de indicatoren waaraan het herstel is te zien, is het sentiment onder inkoopmanagers in zowel de industrie als de dienstensector. Dat is in oktober in de meeste landen en regio's sterker verbeterd dan in het algemeen was verwacht. De bijbehorende index ligt nu comfortabel boven de 50 punten, dat is de grens waarboven inkoopmanagers groei van de activiteiten verwachten en die groei wint nu kennelijk extra aan kracht. Een andere belangrijke indicator is de Duitse Ifo-index, die het wat bredere vertrouwen onder Duitse ondernemers meet. Deze index steeg in oktober tot 110,5, vergeleken met 109,5 in september. Het verbeterde vertrouwen, dat ook zichtbaar wordt in productie- en bestedingsstatistieken, is nog niet volledig te zien in de winstcijfers die veel bedrijven deze dagen publiceren over het derde kwartaal. Dat zal op zijn vroegst in de resultaten over het vierde kwartaal wel het geval zijn. De verbetering tekent zich al wel af in de obligatiemarkten, waar de rente ook door andere oorzaken onder opwaartse druk staat.

Opvallende rentestijging in één week tijd

Met uitzondering van Japan is de obligatierente op nagenoeg alle obligatiemarkten behoorlijk fors gestegen. Op de Amerikaanse obligatiemarkt bleef de stijging van de rente op 10-jaars staatsobligaties nog beperkt tot 10 basispunten, maar op de meeste Europese markten was dat tussen 15 en 20 basispunten. Dat is een betrekkelijk forse stijging in een week tijd. De verbetering van het economisch beeld speelt daarbij uiteraard een rol, omdat hierdoor in beginsel de vraag naar kredieten extra stijgt. Daarnaast speelden ook een paar andere factoren een rol. In de eerste plaats de toenemende waarschijnlijkheid dat de Amerikaanse Federal Reserve in december zijn belangrijkste rentetarief - de fed funds rate - zal verhogen.

In de tweede plaats voedt de verbeterende economie in de eurozone de verwachtingen dat de Europese Centrale Bank weleens eerder dan tot dusverre verwacht zou kunnen stoppen met het hyper stimulerende beleid. Door deze ontwikkelingen vermindert ook de aantrekkingskracht van de zogeheten veilige havens, want zo werden de obligatiemarkten van de Verenigde Staten en de kernlanden van Europa toch wel gezien. In de Europese periferie daarentegen nemen de risico's toe. Dat is enerzijds het gevolg van de onzekere uitkomst van het referendum in Italië (op 4 december) over (grondwet)hervormingen, maar dat ook een soort populariteitspoll vormt voor premier Renzi. Anderzijds worden de hoge overheidsschulden in Portugal en Italië (en in iets mindere mate Spanje) in toenemende mate door beleggers als een risico gezien.

Philips boekt goede resultaten in medische technologie

De afgelopen week heeft een enorme stroom bedrijven de resultaten over het derde kwartaal van dit jaar gepubliceerd. Deze waren wat wisselend van karakter, hoewel de ondertoon iets positiever was dan in het tweede kwartaal. Toch werden zelfs redelijke resultaten vaak niet beloond met koersstijgingen. General Electric - vaak gezien als een goede afspiegeling van de Amerikaanse economie - meldde dat de winst per aandeel in het derde kwartaal 32 dollarcent heeft bedragen, iets meer dan de 30 cent die was verwacht. De omzet viel (met USD 29,3 miljard) zelfs wat lager uit dan verwacht (USD 29,6 miljard) en het bedrijf verlaagde zijn omzetverwachting voor het hele jaar. Alphabet, het moederbedrijf van Google, zag zijn omzet wel boven verwachting stijgen (tot USD 18,3 miljard) en wist daarmee USD 9,06 per aandeel te verdienen, wat 45 dollarcent meer is dan was verwacht. In de farmacie werd Bristol Meyers wel beloond voor goede cijfers: de winst per aandeel kwam uit op 77 dollarcent, 12 cent meer dan verwacht. In de bankensector viel het resultaat van het geplaagde Deutsche Bank mee (EUR 256 miljoen winst, tegen een verwacht verlies van EUR 394 miljoen). Ook BNP Paribas en UBS wisten positieve resultaten te boeken.

Aan het overnamefront stond natuurlijk de overname van Time Warner door AT&T voor ruim USD 85 miljard in de belangstelling. Daarnaast wordt het Nederlandse NXP overgenomen door Qualcomm voor USD 110 per aandeel. Philips boekte in het derde kwartaal een prima resultaat met een omzet van EUR 5,9 miljard, een stijging van 2%. De omzet werd gedrukt door een tegenvallende omzet bij Lighting, waarin het bedrijf nog een meerderheidsbelang heeft. Daarvoor gecorrigeerd zou de omzetgroei 5% hebben bedragen. De winst nam zelfs met 18% toe vergeleken met een jaar geleden tot EUR 383 miljoen. De internationale aandelenindices sloten donderdag overwegend wat lager dan vorige week vrijdag. Dat gold ook voor de AEX, die met een verlies van 0,37% (op 455,71) in de middenmoot zat. Op vrijdagmorgen stonden alle Europese beurzen op verlies en stond de AEX op 450 punten.

Ook de komende week weer een drukke agenda

Hoewel het aantal bedrijven wat geringer is dan afgelopen week, staan er nog steeds veel bedrijven op de resultatenkalender. Daarnaast veel macronieuws met een nadruk op de Federal Reserve, de Bank of England en de Amerikaanse werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers op vrijdag. Op het gebied van de bedrijfsresultaten gaat de aandacht uit naar Amerikaanse bedrijven als Facebook, Starbucks en ook Qualcomm (dat NXP overneemt) en Time Warner (dat door AT&T wordt overgenomen). Daarnaast publiceren een paar interessante energiebedrijven, zoals Duke Energy, Marathon Oil, Noble Energy en Anadarko hun resultaten. In Europa kijken we naar bedrijven als BMW, Adidas en de banken Société Générale, Credit Suisse en Commerzbank. In Nederland komen ten slotte Koninklijke Olie Shell, ING, DSM en Air France-KLM aan de beurt.

Op macrogebied gaat de aandacht uit naar beleidsvergaderingen van de Federal Reserve (dinsdag en woensdag) en de Bank of England (donderdag). Daarnaast zullen definitieve gegevens over het sentiment onder inkoopmanagers worden gepubliceerd in veel landen. In nagenoeg alle Europese landen zullen de eerste schattingen worden gepresenteerd over het Bruto Binnenlands Product in het derde kwartaal en ook de eerste schattingen over de inflatie in de eurozone in oktober. Gegevens over de detailhandelsverkopen in september komen uit Japan en Duitsland en over de totale consumptie (en het inkomen) uit de Verenigde Staten. En verder is het een beetje de week van de arbeidsmarktcijfers, met nieuwe werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers uit de Europese Unie, Duitsland, Italië en België over september en op vrijdag als klap op de vuurpijl dezelfde cijfers - maar dan over oktober - uit de Verenigde Staten.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs