Federal Reserve verdeeld over rentebeleid

Blog -

Handen met tablet en grafieken

Op de financiële markten werd de afgelopen week met spanning uitgekeken naar de beleidsvergadering van de Fed. De rente werd ongewijzigd gelaten, maar de meningen binnen de Fed waren verdeeld.

De financiële markten, die de hele week al wel positief gestemd waren, veerden op donderdag - na het rentebesluit van de Fed - duidelijk verder op. Ben Steinebach Ben Steinebach Hoofd Beleggingsstrategie

Ook de Bank of Japan vergaderde over het rentebeleid. De fed funds rate bleef ongewijzigd in een bandbreedte van 0,25% - 0,5%, maar de meningsverschillen binnen het beleidsbepalende comité (de FOMC) zijn wel groter geworden. Was er de afgelopen bijeenkomsten meestal één dissident binnen het comité, de afgelopen week waren er maar liefst drie die van mening waren dat de rente onmiddellijk had moeten worden verhoogd. Het tekent het gebrek aan overeenstemming en de waarschijnlijkheid van een renteverhoging in december is sterk toegenomen. De economische data uit de Verenigde Staten moeten daarvoor overigens wel wat meer eenduidig positief zijn. Dat was de afgelopen week niet het geval met bijvoorbeeld het aantal in aanbouw genomen woningen, dat in augustus tegenviel, maar een stemming onder woningbouwers die in dezelfde maand wel verbeterde. Voor de financiële markten was het besluit van de Fed goed nieuws, maar dat gold misschien nog wel meer voor de verwachtingen van de Fed-bestuurders over toekomstige renteverhogingen. Die werden namelijk voor 2017 en 2018 behoorlijk teruggeschroefd. Volgens die verwachtingen zal de fed funds rate in 2018 nu gemiddeld niet uitkomen op de eerder verwachte 2,4%, maar op 1,9%.

Ook in Japan vond een vergadering plaats van de centrale bank. Die leverde evenmin een renteverandering (in dit geval een verlaging) op en ook geen uitbreiding van het opkoopprogramma van effecten. De centrale bank beperkte zich tot het marginaal veranderen van de eigen inflatiedoelstelling. Deze was 2%, maar werd iets verhoogd tot iets meer dan 2% voor de middellange termijn. Omdat de Japanse inflatie al geruime tijd dicht bij 0% ligt, wordt voor de kortere termijn dus gestreefd naar iets in de buurt van de 4%. De markten waren er overigens niet van onder de indruk en reageerden meer op de Fed.

Zowel aandelen- als obligatiekoersen profiteerden van Fed-besluit

De financiële markten, die de hele week al wel positief gestemd waren, veerden op donderdag - na het rentebesluit van de Fed - duidelijk verder op. De somberheid, die begin september was ontstaan, onder meer door onduidelijkheid over datzelfde rentebeleid, verdween naar de achtergrond. Overigens was er niet heel veel ander nieuws dat de markten in beweging kon zetten. Of het moest de boete zijn, die Deutsche Bank kreeg van de Amerikaanse autoriteiten voor ongeoorloofde handel in verpakte hypotheken en waarvoor een schikking van USD 14 miljard werd getroffen. De aandelenkoers ging met 15% omlaag omdat beleggers vrezen dat de bank niet aan deze verplichting kan voldoen. Naar onze mening zijn solvabiliteit en liquiditeit van de bank weliswaar toereikend, maar zijn er wel degelijk risico's.

Op het gebied van de bedrijfsresultaten was er alleen nieuws van FedEx. De winst per aandeel was over het tweede kwartaal met USD 2,90 hoger dan de USD 2,79, die gemiddeld genomen door analisten werd verwacht. Ook de omzet was wat hoger dan verwacht. De koers reageerde positief. De koersen van obligaties stegen wereldwijd na het rentebesluit van de Fed. Daardoor daalden de 10-jaars rendementen in landen als Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, met circa 10 basispunten ten opzichte van vorige week vrijdag. In de Verenigde Staten en Duitsland bleef de daling beperkt tot respectievelijk 8 en 2 basispunten tot 1,62% en -0,08%. De aandelenmarkten profiteerden hiervan en stegen - vooral op donderdag - fors. Op de Amerikaanse markten bedroeg de stijging circa 1,5% ten opzichte van vorige week vrijdag en in Europa was de stijging op veel markten meer dan het dubbele daarvan. De AEX sloot donderdag op 455,51 punten, een stijging van 3,7% ten opzichte van vorige week vrijdag toen een tussentijds dieptepunt werd bereikt op 439 punten. Op vrijdagmorgen fluctueerde de index rond 454 punten. Deze daling vond plaats op de meeste Europese aandelenmarkten en houdt vooral verband met een tegenvallend vertrouwen bij Europese inkoopmanagers, waarover vrijdagmorgen voorlopige cijfers over september werden gepubliceerd.

Consumentenvertrouwen staat komende week centraal

Er zijn uiteraard nog geen bedrijven die hun resultaten over het derde kwartaal kunnen publiceren, maar nog wel een paar nakomertjes voor het tweede kwartaal. Het macrobeeld blijft dus de komende week bepalend. Drie Amerikaanse bedrijven zullen de komende week nog aan hun publicatieverplichting voldoen. Dat zijn Pepsico, Nike en Carnival (de aanbieder van cruises, die ik per abuis vorige week al op het lijstje had staan). Daarnaast worden in veel landen nieuwe gegevens gepubliceerd over het consumentenvertrouwen in september. Het betreft de Verenigde Staten (zowel van de Conference Board, als van de universiteit van Michigan), het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Italië. Ook de bestedingen zelf van consumenten zullen prominent in het nieuws staan en wel in Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten. Daarnaast verschijnt ook de Economic Sentiment Indicator (een combinatie van consumenten- en producentenvertrouwen) in de Europese Unie en cijfers over het producentenvertrouwen in Duitsland (Ifo) en Nederland. Inflatiecijfers kunnen we verwachten uit de Europese Unie als geheel en uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, België en Japan. Verder zijn er nog wat werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers te verwachten uit Duitsland, Italië, Frankrijk, België en de Europese Unie als geheel. Interessanter zijn echter nog twee cijfers uit de Verenigde Staten. Dat zijn de verkopen van nieuwe woningen (interessant vanwege de wat gemengde cijfers die vorige week zijn gepubliceerd) en de orders van duurzame goederen (die een goede indicator zijn voor het verloop van de conjunctuur). Weinig nieuws van centrale banken dus de komende week, maar genoeg macrocijfers om met belangstelling naar uit te kijken.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs