Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak

Blog -

Percentage

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft donderdag een pakket maatregelen aangekondigd dat de verwachtingen in de markten ruimschoots overtrof. Na een aanvankelijke stijging van de aandelenkoersen, sloten de markten echter toch met verlies.

De komende week zal op het terrein van bedrijfsresultaten erg nieuwsarm zijn. Daarmee zal de nadruk - net zoals de afgelopen week - op het macro-nieuws liggen. Ben Steinebach Ben Steinebach Hoofd Beleggingsstrategie

Uiteraard waren alle ogen donderdag gericht op president Mario Draghi van de ECB. Anders dan in december, toen hij de markten teleurstelde door het opkoopprogramma van obligaties niet te vergroten, overtrof hij nu wel de verwachtingen. De depositorente - waartegen banken geld bij de ECB kunnen stallen - werd verder verlaagd van -0,3% tot -0,4%. Daarbij werd overigens afgezien van een dubbel tarief (waarbij voor grotere deposito's een hoger negatief tarief zou gelden). Dat laatste zou vermoedelijk wel hebben gegolden bij een sterkere verlaging. Verder werden de herfinancieringsrente en de marginale leenrente beide met 0,05% verlaagd tot respectievelijk 0% en 0,25%. Het vuurwerk zat echter in de uitbreiding van het opkoopprogramma, die met EUR 20 miljard tot EUR 80 miljard per maand veel groter was dan waarmee de financiële markten rekening hadden gehouden. Bovendien kan de ECB ook overgaan tot het aankopen van bedrijfsobligaties, mits van hoge kwaliteit. En tenslotte werden er vier zogeheten Targeted Long Term Refinancing Operations (TLTRO's) aangekondigd (elk kwartaal één in de komende vier kwartalen), waarbij de nieuwe herfinancieringsrente (0%) zal gelden. Naarmate banken meer kredieten verstrekken, kan dit tarief zelfs negatief worden en krijgen ze dus geld toe. De ruimhartige opstelling door de ECB is ingegeven door de verslechterde vooruitzichten voor groei en inflatie in de eurozone. De ECB heeft de ramingen voor beide neerwaarts bijgesteld; voor de inflatie dit jaar zelfs tot 0,1% (was 1%). Hoewel de lage inflatie (in februari -0,2%) hoofdzakelijk is toe te schrijven aan de gedaalde olieprijs, maakt de ECB zich grote zorgen over het risico van optredende deflatie. De olieprijs is echter ten opzichte van het dieptepunt in januari alweer fors gestegen, zodat betwijfeld kan worden of de inflatie aan het eind van 2016 wel zo laag uitkomt.

Het venijn zat bij de persconferentie van Mario Draghi echter in de staart. Daar merkte hij op dat de rente naar zijn mening weliswaar lang laag zal blijven, maar dat een veel lagere rente niet echt te verwachten is. De wereldwijde aandelenmarkten, die na het bekend worden van de maatregelen aanvankelijk fors waren gestegen, zakten prompt weer weg en sloten uiteindelijk lager dan woensdag. Ook de obligatiekoersen, die de hele week op hoge niveaus hadden bewogen, vielen donderdagmiddag fors terug. Waarschijnlijk is er ook sprake van gerechtvaardigde twijfel of de voorgestelde maatregelen wel noodzakelijk zijn, gezien de risico's die er ook aan kleven.

Verbeterend economisch beeld in Europa

In weerwil van de verslechterende economische vooruitzichten voor de eurozone, zoals die door de ECB werden gepresenteerd, waren de daadwerkelijke economische cijfers de afgelopen week verheugend goed. Dat gold vooral voor de industriële productie in Duitsland. De ECB heeft de raming voor de groei in de eurozone voor dit jaar en volgend jaar verlaagd tot 1,4% en 1,7% (was respectievelijk 1,7% en 1,9%), terwijl er voor 2018 een groei van 1,8% wordt voorzien. De ramingen voor de inflatie bedragen nu 0,1% in 2016 (was 1%), 1,3% in 2017 (was 1,6%) en 1,6% in 2018. Het is uiteraard even afwachten of de stijging van de olieprijs verder doorzet en waar de prijs uiteindelijk op uitkomt. Gezien de stijging van de prijs van een vat Brentolie van USD 27 in januari tot USD 40 nu, behoort een hogere inflatie dan de gepresenteerde ramingen echter zeker tot de mogelijkheden. De economische groei in de eurozone bedroeg in het vierde kwartaal van 2015 1,6% ten opzichte van een jaar eerder, wat iets hoger is dan de 1,5% die in een eerdere schatting werd gepubliceerd. Dat garandeert natuurlijk niet dat het groeitempo blijft versnellen, maar voor echte somberheid is op basis daarvan ook geen reden. De somberheid wordt echter aan veel kanten gevoed, bijvoorbeeld door investeerder Jim Rogers, die zeker weet dat er de komende twaalf maanden een recessie in de Verenigde Staten zal optreden.

In Duitsland werd deze week bekend gemaakt dat de industriële productie in januari met maar liefst 3,3% is gestegen ten opzichte van december, waar 0,5% was verwacht. Ook in enkele andere landen - waaronder het Verenigd Koninkrijk - was sprake van een meevallende productie. Weliswaar daalde het aantal industriële orders bij onze oosterburen licht, maar de daling was minder groot dan verwacht. De gunstige ontwikkeling in de industrie wordt ook weerspiegeld in een sterke stijging van de prijs van ijzererts (19%). Mede daardoor steeg de koers van ArcelorMittal op woensdag - toen die stijging bekend werd - sterker dan het gemiddelde van de AEX. De AEX kon zich donderdag - evenmin als andere beurzen - onttrekken aan de teleurstelling over de laatste woorden van Mario Draghi en sloot op 430,18 punten, wat 1,8% lager was dan vorige week vrijdag. Daarmee deed de Nederlandse hoofdindex het iets beter dan het gemiddelde van Europa (de Eurostoxx-600 daalde in dezelfde periode met 2,4%), maar wat slechter dan de meeste Amerikaanse en Aziatische beurzen.

Aandacht verschuift van de ECB naar de Federal Reserve

De komende week zal op het terrein van bedrijfsresultaten erg nieuwsarm zijn. Daarmee zal de nadruk - net zoals de afgelopen week - op het macro-nieuws liggen. Daar kan overigens nog wel wat interessants uit naar voren komen. Op het gebied van de bedrijfsresultaten is het lijstje van interessante bedrijven de komende week kort. Alleen BMW, Münchener Rück, Oracle en Altice zijn de bedrijven die voor dat lijstje in aanmerking komen. Daarnaast zal Ten Cate donderdag 17 maart van de beurs (Amsterdam en Londen) verdwijnen, nu het consortium onder leiding van Gilde nagenoeg alle aandelen in bezit heeft.

Op macro-economisch gebied zullen er de komende week veel interessante cijfers verschijnen. De week begint met gegevens uit China over de detailhandelsverkopen, de industriële productie en de investeringen in februari, gevolgd door de Japanse machineorders over januari. Op het gebied van de inflatie komen er belangrijke gegevens over februari uit Frankrijk, Italië, de Europese Unie en de Verenigde Staten. Ook uit de Verenigde Staten zal een hele rits cijfers verschijnen over de industriële productie, het aantal in aanbouw genomen woningen en de detailhandelsverkopen (allemaal in februari) en het consumentenvertrouwen (voorlopige cijfers van de universiteit van Michigan) over maart. Daarnaast vergadert het beleidsbepalende comité van de Federal Reserve deze week en zullen we zien of de sterke werkgelegenheidsgroei in februari, die vorige week bekend werd gemaakt, zal leiden tot een volgende renteverhoging. Ook het beleidsbepalende comité van de Bank of England komt deze week bijeen. Tot slot zal het Nederlandse CBS gegevens publiceren over de consumptieve bestedingen en het consumentenvertrouwen in februari en maart.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs