Draghi houdt zich op de vlakte

Blog -

Aandelencijfers met wereldkaart

Nadat ECB-president Mario Draghi eind juni in het Portugese Sintra nog duidelijk had gehint op het afbouwen van het opkoopprogramma van obligaties, hield hij zich deze week duidelijk meer op de vlakte.

De vraag naar krediet door het bedrijfsleven is toegenomen. Dat laatste hangt uiteraard ook samen met het gunstige economisch beeld van en de goede vooruitzichten voor de Europese economie. Ben Steinebach Ben Steinebach Hoofd Beleggingsstrategie

De financiële markten toonden de afgelopen week een tamelijk vlak beeld, waarbij de Amerikaanse aandelenmarkten tot en met donderdag wat beter presteerden dan de Europese en de obligatiekoersen licht stegen. In Europa was de AEX overigens een positieve uitzondering. Vooral aan het einde van de week was de stemming op de markten wat positiever. Dit kwam deels door overwegend meevallende bedrijfsresultaten en donderdag droeg ook de persconferentie van ECB-president Draghi bij aan het positieve sentiment. In tegenstelling tot eind juni sprak hij zich dit maal niet uit over het begin en het tijdpad van het verminderen van het opkoopprogramma van obligaties. Sinds eind juni waren de financiële markten in zijn ogen kennelijk al te ver vooruitgelopen op een mogelijke rentestijging, die zich vervolgens ook prompt voordeed. Alleen daardoor al (en door de stijging van de euro tegenover de dollar) zijn de monetaire verhoudingen krapper geworden. Nu stelde Draghi dat hij weliswaar verwacht dat de inflatie de komende maanden zal oplopen, maar dat hij dat eerst wel daadwerkelijk wil zien. De enige hint die hij gaf, was dat er tegen de herfst meer duidelijkheid gaat komen over de start en het verdere tijdpad van het verminderen van het opkoopprogramma. Inmiddels lijkt de kredietverlening aan het bedrijfsleven de start van een dergelijke stap niet in de weg te staan. Volgens de jongste “Bank Lending Survey” zijn de voorwaarden, die banken hanteren voor de kredietverlening in juli, wat versoepeld en wordt een verdere versoepeling ook in de komende maanden voorzien. Ook de vraag naar krediet door het bedrijfsleven is (daarmee) toegenomen. Dat laatste hangt uiteraard ook samen met het gunstige economisch beeld van en de goede vooruitzichten voor de Europese economie.

AEX was positieve uitzondering

De meeste Europese aandelenmarkten sloten donderdag wat lager dan vorige vrijdag. De AEX was met een winst van 1% een uitzondering als gevolg van positieve resultaten van een paar bedrijven. In de Verenigde Staten (VS) is het resultatenseizoen verder dan in Europa. Die waren veelal meevallend en droegen bij aan positief gestemde beurzen. 

Voorbeelden van beter dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal van dit jaar zagen we bijvoorbeeld bij de grote Amerikaanse banken. Hoewel de rente-inkomsten bij de meeste banken, waaronder Bank of America, tegenvielen en bij bijvoorbeeld Goldman Sachs de activiteiten op het gebied van obligaties, valuta en grondstoffen tegenvielen, stegen de winsten sterker dan verwacht. Dit was hoofdzakelijk het gevolg van meevallers bij de consumentendivisies, private equity investeringen en forse kostenbesparingen. Hoewel de meeste technologiebedrijven in de VS komende week hun resultaten presenteren, lichtten de afgelopen week Netflix en Microsoft al een tipje van de sluier op. Netflix kon meer abonnees dan verwacht verwelkomen. Daardoor steeg de omzet wat meer dan verwacht. Hoewel de winst licht achterbleef bij de verwachtingen, steeg de koers met meer dan 13%. Microsoft meldde dat zowel winst als omzet boven de verwachtingen zijn uitgekomen. Het bedrijf groeit sterk in clouddiensten en weet daarin zelfs marktaandeel te winnen ten opzichte van de belangrijkste concurrenten (Amazon en Google). Ook VISA leverde goede cijfers af als gevolg van de gunstige economie in de VS en Europa. VISA heeft de verwachtingen voor heel 2017 verhoogd. In Europa presenteerde Iberdrola iets tegenvallende cijfers over de winst, hoewel de omzet min of meer conform verwachting was. Het bedrijf had last van de sterkere euro, de blootstelling aan Brazilië en moest (duurdere) alternatieven zoeken voor stroom van watercentrales in Spanje, die last hadden van de ernstige droogte.

In Nederland kwamen ASML, TomTom en Unilever met cijfers. ASML heeft in het tweede kwartaal een omzet behaald van EUR 2,1 miljard tegen een verwachting van EUR 1,9 à 2,0 miljard. De winst per aandeel kwam uit op EUR 1,08 tegen een verwachting van EUR 1,04. Voor het derde kwartaal rekent ASML op een omzet van ongeveer EUR 2,2 miljard met een brutomarge van 43%. Het bedrijf zegt op schema te liggen om dit jaar een omzetgroei van 25% te halen. Nieuwe EUV machines zullen circa EUR 300 miljoen aan de omzet bijdragen. 

TomTom heeft in het tweede kwartaal iets beter gepresteerd dan analisten gemiddeld hadden verwacht, maar heeft wel de verwachtingen voor het hele jaar wat moeten temperen. Het bedrijf transformeert verder van een hardware naar een softwarebedrijf en drijft dus steeds minder op de losse navigatiekastjes. Nieuwe auto’s hebben toenemend vaste systemen aan boord en op software-oplossingen zijn de marges hoger. Een voorbeeld is de samenwerking die TomTom begin deze maand aankondigde met het Chinese internetbedrijf Baidu voor het gezamenlijk maken van kaarten van China voor autonoom rijden.

Unilever presenteerde een omzetgroei met 5,5% tot EUR 27,7 miljard in de eerste helft van 2017. De stijging was overigens vooral het gevolg van prijsverhogingen en valuta-effecten. Het volume van de omzet bleef nagenoeg ongewijzigd. De veranderingstrajecten, die vorig jaar zijn ingezet, beginnen vruchten af te werpen.  De winst steeg ten opzichte van een jaar eerder met maar liefst 22,4% tot EUR 3,3 miljard. Het bedrijf kondigde aan een bezuiniging van EUR 300 miljoen door te voeren op marketing kosten en EUR 700 miljoen op logistiek en overhead.

Cijfers van grote IT-bedrijven

De komende week zal weer een onafzienbare stroom bedrijven de resultaten over het tweede kwartaal publiceren. Daarnaast is ook de macro-agenda behoorlijk gevuld. Daarbij zal veel aandacht uitgaan naar eerste indicaties van het sentiment onder inkoopmanagers. Bij de bedrijfsresultaten springen de grote tech-bedrijven – Amazon, Intel, Facebook en Alphabet – in het oog. Dat is echter slechts het topje van de ijsberg. Een greep uit de lange lijst is uit de Verenigde Staten (VS): Chevron, Exxon Mobil, Halliburton, Merck&Co, Mc Donalds, Boeing en Anheuser Busch. Ook in Europa komt het resultatenseizoen de komende week op stoom met bedrijven zoals UBS, Credit Suisse, l”Oreal, Nestlé, Danone, Schneider Electric, Total, BASF, Telefonica, Glaxo SmithKline, Roche, Daimler, Renault en Peugeot. Veel aandacht van onze lezers zal natuurlijk uitgaan naar de Nederlandse bedrijven. En dan springen Koninklijke Olie, Philips, AKZO Nobel, Randstad, RELX en KPN het meest in het oog. 

Op macrogebied kijken we in de eerste plaats naar de uitkomsten van de monetaire vergadering van de Fed. We verwachten geen renteverandering, maar wellicht wordt er een tipje van de sluier opgelicht met betrekking tot een verkleining van de balans van de Fed. Verder kijken we met interesse naar de voorlopige cijfers over het sentiment onder inkoopmanagers in veel landen in juli en ook naar nieuwe gegevens over het ondernemersvertrouwen. Deze verschijnen in Duitsland (Ifo), Frankrijk, Italië, België, Nederland en de Europese Unie (EU) als geheel. Verder kijken we naar nieuwe cijfers over het consumentenvertrouwen in juli in de VS (zowel de Conference Board als de Universiteit van Michigan), Frankrijk en Italië en uit de EU de Economic Sentiment Indicator. Uit de VS, het VK en Frankrijk kunnen we schattingen over het Bruto Binnenlands Product over het tweede kwartaal verwachten. Gegevens over de industriële productie en –orders verschijnen tenslotte in de VS, Frankrijk en Italië.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs