Bodem bouwsector wordt niet in 2013 bereikt

Blog -

Bouwplaats huizen

De cijfers in de bouwsector over de eerste drie maanden van 2013 laten een daling zijn. De omzet daalde met 8,8 procent en de productie daalde  met 11,6 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. ABN AMRO verwacht dat de lichte economische groei in 2014 in combinatie met stijgende bedrijfsinvesteringen een positief effect kan hebben op de bouwsector als geheel. In de loop van 2014 zal hierdoor enig herstel voor bepaalde branches zichtbaar kunnen worden. Dit blijkt uit de vandaag uitgebrachte sectorupdate Bouw.

ABN AMRO verwacht dat de lichte economische groei in 2014 in combinatie met stijgende bedrijfsinvesteringen een positief effect kan hebben op de bouwsector als geheel. Madeline Buijs Madeline Buijs Sector Econoom Bouw & Onroerend Goed

Scholenbouw aanzet herstel utiliteitsbouw

Mogelijkheden in de bouw zijn aanwezig voor de utiliteitsbouw. ABN AMRO verwacht voor dit jaar nog een productiedaling van 2 procent, maar voor 2014 een stijging van 3 procent. In deze  branche kan namelijk geprofiteerd worden van de aantrekkende bedrijfsinvesteringen in 2014. Dit zal als eerste zichtbaar zijn in de bouw van scholen en agrarische gebouwen. Schoolgebouwen zijn gemiddeld 35 jaar oud en daarmee toe aan vernieuwing of renovatie. Omdat de bouw van scholen grotendeels betaald wordt door gemeenten kunnen bezuinigingen van de overheid op deze potentiele groei mogelijk een negatief effect hebben. Maar vanaf 2014 krijgen scholen meer zeggenschap over de investeringen aan de buitenkant van gebouwen. En dus zijn er vanaf volgend jaar meer kansen voor de utiliteitsbouw.

Herstel woningbouw blijft uit in 2014

Verwacht wordt dat de woningbouwproductie over heel 2013 met 7 procent krimpt. Aan de onzekere periode komt voorlopig geen eind. Ook in 2014 verwacht ABN AMRO een krimp van 1,5 procent. Naast alle onzekerheden op de woningmarkt daalt ook het aantal afgegeven vergunningen voor de woningbouw nog steeds sterk. En door de verhuurdersheffing bevriezen woningcorporaties – al dan niet tijdelijk – hun nieuwbouwprojecten.

Hinder van overheidsbezuinigingen

De overheidsbezuinigingen op infrastructurele projecten hebben  invloed op de grond-, water- en wegenbouw. ABN AMRO verwacht dat deze branche in 2013 4,5 procent minder productie heeft en in 2014 een productiedaling van 1 procent. Omdat 50 procent van de bezuinigingen wordt toebedeeld aan de modaliteit van wegen, hebben de bezuinigingen vooral gevolgen voor de wegenbouw. Slechts een paar projecten worden geschrapt, de meeste worden uitgesteld. Ook voor de installatiesector – voor 80% van haar werkzaamheden afhankelijk van de deze investeringen – lijkt herstel pas in de loop van 2014 mogelijk te zijn.

Documenten

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs

Filteren op