De markten schieten op en neer, onze visie blijft onveranderd

Blog -

Wegwijzer

Er heerste afgelopen week grote volatiliteit op de financiële markten, maar na de krachtige aandelenrally van de laatste tijd was het misschien ook wel tijd voor een correctie. Die werd uitgelokt door opmerkingen van centrale bankiers en enkele tegenvallende macrocijfers. Al is 'geëxcuseerd' misschien een beter woord dan uitgelokt. Het geheel aan economische cijfers van vorige week was eigenlijk helemaal niet slecht en sloot aan bij onze opvatting dat de wereldeconomie een tijdelijke vertraging doormaakt die niet al te erg is en niet al te lang zal duren. De tekenen dat de groei op korte termijn zal aantrekken, worden duidelijker. Wij blijven erbij dat de wereldeconomie het de komende anderhalf jaar best goed zal doen.

Er heerste afgelopen week grote volatiliteit op de financiële markten, maar na de krachtige aandelenrally van de laatste tijd was het misschien ook wel tijd voor een correctie. Han de Jong Han de Jong Chief Economist

Centrale bankiers doen hun mond open

De president van de Federal Reserve, Ben Bernanke, en zijn collega van de Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, wisten de financiële markten vorige week de stuipen op het lijf te jagen. In zijn vooraf geformuleerde toelichting voor het Congres klonk Bernanke als een duif. Maar tijdens het vragenrondje opperde hij dat de Fed wel eens eerder dan de markten denken het verruimingsprogramma zou kunnen terugschroeven. President Kuroda van de BoJ is nog maar drie maanden in functie en zaaide verwarring door op een persbijeenkomst dingen te zeggen die niet met elkaar te rijmen leken. Hij moet duidelijk nog veel leren (wat ook voor Bernanke gold toen hij net was aangetreden).

Zijn die gespannen zenuwen op de markten terecht? Risicovolle beleggingen doen het al een tijdje uitstekend. Volgens sommige mensen komt dat door het extreem ruime monetaire beleid van de centrale banken in alle belangrijke industrielanden. Anderen zien de oorzaak eerder in betere fundamentele factoren, minder neerwaartse risico’s en rooskleuriger vooruitzichten voor de wereldeconomie. Wij behoren tot het kamp (de minderheid?) dat benadrukt dat de fundamentele factoren zijn verbeterd en nog verder zullen verbeteren, en dat van mening is dat het monetaire beleid nuttig maar niet doorslaggevend is geweest.

Dat markten zich niet in een rechte lijn ontwikkelen en dat zich tijdens rally’s correcties voordoen, staat buiten kijf. Dat is immers normaal. Het is belangrijk om de voor de toekomst bepalende factoren en de waardeontwikkeling op de markten in de gaten te houden. Centrale banken moeten op enig moment in de toekomst een krapper beleid gaan voeren, ook dat staat vast. Als alles goed gaat, wordt die verkrapping een zaak van lange adem. Als de markten op grote schaal gaan verkopen wanneer de centrale banken een restrictieve beleidskoers gaan varen, dan kan dat het herstel ondermijnen. Dat zou de centrale banken dan weer tot een koerswijziging dwingen. De wereldeconomie blijft kwetsbaar. Zo lijkt een langdurige, sterke stijging van de obligatierendementen zoals we die in 1994 hebben gezien, nu onwaarschijnlijk, simpelweg omdat de economie dat niet aan zou kunnen. Centrale banken kunnen nooit precies weten wanneer en in welk tempo ze moeten gaan verkrappen. Bernanke en de andere sleutelfiguren bij de Fed lijken liever het risico te lopen te laat dan te vroeg te beginnen. Maar in ieder geval zullen de economie en de markten het tempo aangeven. Ik begrijp best dat het vooruitzicht van een krapper monetair beleid de markten schichtig maakt, maar ik denk dat de markten zich uiteindelijk door de economische vooruitzichten laten sturen. En die vooruitzichten worden steeds beter. Het belooft in ieder geval een ‘interessant’ proces te worden.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs