Groeiprognose 2014 omhoog

Blog -

Grafiek close-up

We hebben onze groeiprognose voor 2014 voor het BBP van de eurozone verhoogd van 1,0% naar 1,3% en van de VS van 3,0% naar 3,2%. Dat zijn maar kleine bijstellingen, maar voor het eerst in zeer lange tijd wel weer eens in opwaartse richting. De belangrijkste reden om de prognose voor de eurozone te verhogen, is dat er voorlopig minder bezuinigd wordt. Voor de VS geldt dat de consumptieve bestedingen minder onder de belastingverhogingen van begin dit jaar hebben geleden dan werd gevreesd en dat de banken hun kredietvoorwaarden versoepelen. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor een sterkere kredietgroei. De cijfers van vorige week bevestigen ons standpunt dat de wereldeconomie de tijdelijke inzinking te boven is en dat er een groeiversnelling op komst is.

We hebben onze groeiprognose voor 2014 voor het BBP van de eurozone verhoogd van 1,0% naar 1,3% en van de VS van 3,0% naar 3,2%. Han de Jong Han de Jong Chief Economist

Europese Commissie last adempauze in

De Europese Commissie heeft haar rapporten over de overheidsfinanciën van de EU-landen gepubliceerd. De eurolanden Spanje, Frankrijk en Slovenië hebben twee jaar extra de tijd gekregen om hun begrotingstekort op of onder 3,0% te krijgen, Portugal en Nederland één jaar. Zoals mijn collega’s Aline Schuiling en Nick Kounis vorige week al in een andere publicatie hebben uitgelegd, betekent dit dat er minder hard bezuinigd wordt dan we eerder hadden aangenomen, en dat er dus ruimte voor enige groei ontstaat. Dat vinden wij positief. De beleidsmakers moeten tot een evenwichtige oplossing zien te komen voor de nasleep van een geknapte kredietzeepbel, een recessie, spanningen in het financiële stelsel, ontsporende overheidsfinanciën en een beter beheer van de euro en dat is razend moeilijk. Ze moeten de juiste combinatie zien te vinden van monetaire stimulering, budgettaire stimulering en bezuinigingen, facilitering van de schuldafbouw in diverse segmenten van de private sector, het waarborgen van de financiële stabiliteit, enzovoort.

Achteraf kunnen we vaststellen dat de Amerikaanse beleidsmakers daar beter in geslaagd zijn dan hun Europese collega’s. De VS heeft het begrotingstekort tijdens de recessie flink laten oplopen, terwijl Europa al vrij snel flink begon te bezuinigen. Ter verdediging van de Europese beleidsmakers moet worden gezegd dat zij voor nog grotere uitdagingen stonden dan de Amerikanen, omdat de aansturing van alles wat met de euro te maken heeft volledig hervormd moest worden. Daardoor kwam Europa vast te zitten in een vicieuze cirkel van bezuinigingen, recessie en financiële spanningen, terwijl de VS dankzij bescheiden groei niet in deze cirkel terechtkwam. De VS lijkt zelfs in een positieve spiraal terecht te zijn gekomen, zoals onder andere blijkt uit het snel teruglopende begrotingstekort. In de eurozone lijkt nu een beleidsverandering aan de gang. Minder bezuinigen op korte termijn betekent dat er meer ruimte ontstaat voor groei. Daarom hebben we onze prognose voor de economische groei van de eurozone voor 2014 verhoogd van 1,0% naar 1,3%. Deze week maakt de ECB mogelijk haar groeiprognose voor 2013 en 2014 bekend. De media zullen ongetwijfeld uitvoerig berichten dat de ECB haar prognose naar beneden heeft bijgesteld. Dat lijkt volledig in strijd met onze verhoging, maar we moeten niet vergeten dat een verlaging door de ECB waarschijnlijk betrekking heeft op 2013 en voortkomt uit de tegenvallende cijfers van de laatste tijd. Wij hebben onze prognose voor 2013 een tijdje geleden al verlaagd.

Dat wij onze prognose voor de BBP-groei in 2014 hebben verhoogd, wil natuurlijk niet zeggen dat de eurozone linea recta het herstel tegemoet gaat. Hoe hachelijk de toestand is, bleek wel uit de cijfers van de afgelopen week. Zo krimpt de kredietverlening aan het bedrijfsleven nog steeds en  in april was er zelfs sprake van opnieuw een versnelling. De ECB werkt aan maatregelen om het tij te keren, maar het is niet zo duidelijk wat ze zou kunnen doen. Dat de kredietverlening krimpt, zou te maken kunnen hebben met de opstelling van (in problemen verkerende) banken in sommige landen, maar ook met de geringe vraag naar krediet tijdens een periode van economische zwakte. De werkloosheid in de eurozone is in april naar een nieuw record van 12,2% gestegen. Zelfs als wij gelijk hebben en de economie tussen nu en eind volgend jaar inderdaad licht verbetert, dan nog ligt een verdere verslechtering van de arbeidsmarkt in het verschiet, omdat de werkgelegenheid een achterlopende indicator is. 

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs