Puzzelstukjes vallen in elkaar

Blog -

Hand legt puzzelstuk

De macrocijfers die de grootste economieën de afgelopen week bekendmaakten, sluiten aan bij onze visie dat deze economieën aan het begin van een groeiversnelling staan. De financiële markten worden ondertussen heen en weer geslingerd tussen deze verbeterende vooruitzichten enerzijds en onzekerheid over wanneer en hoe snel de monetaire stimulering wordt afgebouwd anderzijds. Dit gaat waarschijnlijk tot vlagen van volatiliteit leiden. Per saldo rekenen wij de komende 18 maanden op een geleidelijke stijging van de obligatierente, waarbij de markten voor risicovolle beleggingen zich uiteindelijk toch meer laten leiden door de economische vooruitzichten dan door de onvermijdelijke monetaire verkrapping en hogere kredietkosten.

De macrocijfers die de grootste economieën de afgelopen week bekendmaakten, sluiten aan bij onze visie dat deze economieën aan het begin van een groeiversnelling staan. Han de Jong Han de Jong Chief Economist

Discussie over monetair beleid duurt voort

De financiële markten hielden zich de afgelopen weken bezig met de vraag wanneer en hoe snel de Amerikaanse centrale bank (Fed) de monetaire stimulering gaat afbouwen. Daar ben ik vorige week al op ingegaan. Afgelopen donderdag verscheen hierover ook een artikel in The Wall Street Journal, dat de markten blijkbaar wat geruststelde. Hierin werd betoogd dat de Fed de verwachtingen omtrent renteverhogingen gaat temporiseren. Dat lijkt mij inderdaad waarschijnlijk. Sterker nog, dat voerde ik vorige week ook al aan. De Amerikaanse economie kan immers een scherpe en aanhoudende stijging van de kredietkosten niet aan. Voordat een dergelijke stijging veel schade kan aanrichten, zal de Fed proberen de kredietkosten te verlagen door de marktverwachtingen met betrekking tot door de Fed te nemen maatregelen te sturen. Ik denk dat die aanpak in grote lijnen ook gaat werken, op zijn minst voor een tijdje, zodat we ons kunnen opmaken voor een periode waarin de obligatierente per saldo geleidelijk oploopt, maar dit kan wel met de nodige volatiliteit gepaard gaan. Ook al kan de volatiliteit op diverse markten dus toenemen, toch verwacht ik dat de verbeterende vooruitzichten voor de Amerikaanse economie, in combinatie met nog steeds genereuze liquiditeitsomstandigheden, voor een omgeving zorgen waarin risicovolle beleggingscategorieën het per saldo goed doen. Dat neemt niet weg dat ik twee risico’s bespeur. Allereerst kunnen beleggers op bepaalde markten wellicht niet zo goed omgaan met een oplopende volatiliteit en een proces in gang zetten dat mogelijk in een massale uittocht uitmondt.

Ten tweede kan er een moment komen dat marktpartijen iets ergers gaan vrezen dan dat de Fed eerder dan beloofd gaat verkrappen: namelijk dat de Fed inmiddels achter de feiten aanloopt. Zolang die eerste vrees de overhand heeft, kan de Fed beleggers nog verbaal en wellicht met wat markt-maatregelen geruststellen. Het tweede angstgevoel valt voor de Fed echter veel moeilijker te sturen. Mocht de economische groei gedurende een langere periode versnellen tot boven het trendmatige niveau - niet ons basisscenario, maar ook niet onmogelijk - dan is een rente van 0% zeker te laag, zelfs als de inflatie op dat moment nog onder de 2% ligt. Ik kan moeilijk geloven dat de markt zich in zo’n situatie laat geruststellen door een Fed die roept dat alles onder controle is. Het is waarschijnlijker dat de Fed zal trachten om iets op de feiten vooruit te lopen, met andere woorden, agressiever gaat verkrappen. De grote vraag luidt hoever we van het verwijderd zijn waarop de markten gaan vrezen dat de Fed achter de feiten aanloopt. Dat weet ik natuurlijk ook niet, maar ik denk wel dat het nog tijdje kan duren. Blijf dus het nieuws volgen. 

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs