Nieuw élan of oprisping?

Blog -

Aandelencijfers met trendgrafiek

Ik heb al eerder gezegd dat ik verwacht dat de IT-sector wereldwijd zal aantrekken en gaat zorgen voor een bescheiden conjuncturele verbetering van de industrie wereldwijd. Recente Taiwanese cijfers over exportorders steunen deze visie. Deze orders stegen in augustus met 8,3% j-o-j, na in juli met 3,4% te zijn gedaald. Hiermee was dit cijfer voor het eerst sinds januari 2015 weer positief. Het Taiwanese ministerie van economische zaken meldde een forse toename van de vraag naar mobiele apparaten en computers.

In de VS liet de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) de rente, zoals verwacht, ongewijzigd. De mogelijkheid van een renteverhoging in december werd echter duidelijk opengelaten. Han de Jong Han de Jong Chief Economist

Uit de geografische uitsplitsing blijkt een sterke toename van de vraag uit China, de VS, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De verbetering van de Taiwanese exportorders is in ieder geval voor een deel te danken aan nieuwe versies van populaire smartphones. Maar het aantrekken van de conjunctuur binnen de IT-sector gaat verder. Dat blijkt onder andere uit de aanhoudende stijging van de SOX-index, een aandelenindex van halfgeleider-producenten. De komende maanden moet blijken of de vooruitgang binnen de IT-sector stand houdt of dat de recente verbetering van de cijfers een eendagsvlieg is.

Taiwanese exportorders Het feit dat de vraag vanuit China aantrekt, is met name van belang en is in overeenstemming met de andere recente Chinese cijfers. De Chinese beleidsmakers hebben geprobeerd de economische bedrijvigheid te stimuleren door middel van gerichte maatregelen. Dit lijkt vruchten af te werpen. De index van voorlopende indicatoren van de Conference Board is sinds begin dit jaar gestaag verbeterd en is in augustus sterk gestegen. Deze trend wordt bevestigd door de onlangs gepubliceerde cijfers van de Chinese MNI Business Indicator. Bovendien stijgen de huizenprijzen.

Verdeeldheid neemt toe, maar FOMC-besluit wordt gezien als verruimend

In de VS liet de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) de rente, zoals verwacht, ongewijzigd. De mogelijkheid van een renteverhoging in december werd echter duidelijk opengelaten. Wij zijn al enige tijd van mening dat de Fed de rente inderdaad in december zal verhogen. Dat kan alleen als de economische cijfers iets consistenter worden. Ik wil graag twee elementen in het besluit en de communicatie het FOMC, het beleidscomité van de Federal Reserve, onderstrepen. Ten eerste zijn de leden van het FOMC sterk verdeeld. Drie leden die hun stem uitbrachten, waren het er niet mee eens dat de rente ongewijzigd moest blijven. Deze drie leden waren allen president van een regionale Fed en vonden dat de rente direct moest worden verhoogd. Drie tegenstemmers is ongebruikelijk en laat zien hoe groot het verschil is tussen de gouverneurs in Washington en de regionale Fed-presidenten. Bovendien is er in het zogenaamde dot plot diagram van de prognoses van de afzonderlijke FOMC-leden voor het gewenste beleidstraject een groot verschil te zien tussen de hoogste en laagste waarde, zelfs voor de relatief korte termijn. Deze scheiding binnen het FOMC maakt het beleid minder voorspelbaar en maakt duidelijk dat het voor Janet Yellen, de voorzitter van het FOMC, een enorme uitdaging is om een consensus te bereiken. Wij vonden haar optreden tijdens de persconferentie na de vergadering van afgelopen woensdag niet erg overtuigend, maar dat is ongetwijfeld toe te schrijven aan de uiteenlopende visies van de leden.

Een tweede belangrijke constatering is dat de gemiddelde prognose van de FOMC-leden voor de juiste beleidsrente verder is gedaald. De gemiddelde prognose voor eind dit jaar bedraagt nu 0,6%, tegenover 0,9% in juni en 1,4% in december vorig jaar. De gemiddelde prognose voor eind 2017 bedraagt nu 1,1%, tegenover 1,6% in juni en 2,4% in december vorig jaar. De verwachting ten aanzien van de rente op langere termijn is gedaald van 3,5% in december naar het huidige niveau van 2,9%. Te oordelen naar de reactie van de markten, met name van de aandelenmarkt, op het besluit en de mededelingen van het FOMC, werd dit beschouwd als een feitelijke versoepeling van het beleid.

Wisselende cijfers

De cijfers uit de VS en Europa waren de afgelopen dagen wisselend. De vertrouwensindex voor Amerikaanse huizenbouwers (de NAHB-index) steeg in september sterk en bereikte het hoogste niveaus sinds 2005. Dit wijst op een krachtige vraag naar woningen. Het aantal in aanbouw genomen woningen en verstrekte bouwvergunningen nam in augustus echter af. De aanvragen van werkloosheidsuitkeringen kwamen vorige week uit op 252.000, wat wijst op een aanhoudend sterke ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Daarentegen daalde de uitgebreide Chicago Fed National Activity Index in augustus sterker dan verwacht, maar dit cijfer gedraagt zich volatiel.

De cijfers uit de eurozone waren ook wisselend. De productie van de bouwsector wint aan kracht en nam in juli toe met 3,1% j-o-j. Dit is de sterkste stijging sinds begin 2014, als de groei van begin dit jaar door gunstige weersomstandigheden buiten beschouwing wordt gelaten. De voorlopige Markit PMI voor de verwerkende industrie bleek beter dan verwacht en herstelde zich na twee maanden te zijn gedaald. De PMI voor de dienstensector verslechterde echter en trok de samengestelde index iets naar beneden. Wij signaleren enige divergentie tussen Duitsland en Frankrijk. In september nam het vertrouwen binnen de verwerkende industrie in beide landen toe. Duitse bedrijven in de dienstensector werden echter duidelijk minder optimistisch, terwijl het optimisme onder Franse sectorgenoten juist het hoogste niveau sinds oktober vorig jaar bereikte. Hoewel de correlatie tussen beide reeksen niet groot is, zal deze divergentie waarschijnlijk niet lang aanhouden.

PMI dienstensector

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs