Nederlandse agrarische sector is voorbeeld voor de wereld

Blog -

Graan oogsten

Export is levensader agrarische sector. Sterke internationale reputatie biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. Nieuwe generatie ondernemers kan complexe uitdagingen goed aan.

Nederlandse agrarische producten staan hoog aangeschreven en de export naar opkomende landen neemt toe. Pierre Berntsen Pierre Berntsen Directeur Agrarische Bedrijven bij ABN AMRO

De vooruitzichten voor de agrarische sector zijn gunstig; de wereldbevolking groeit naar 9 miljard mensen en de consumptie neemt met 2 tot 3 procent per jaar toe. Nederlandse agrarische producten staan hoog aangeschreven en de export naar opkomende landen neemt toe. Deze sterke reputatie en toenemende vraag biedt veel kansen voor Nederlandse bedrijven. Nederland heeft daarnaast een lange agrarische traditie en een uitgebreide kennisinfrastructuur. Dit betekent dat Nederland als gidsland een belangrijke rol voor de rest van de wereld kan blijven vervullen. ABN AMRO concludeert dit in haar ‘Visie op Agrarisch’ dat gisteren werd uitgebracht.

Belang niet-eurolanden neemt toe

Het economische belang van de agrarische sector is groot. Verreweg het grootste deel van de Nederlandse productie wordt geëxporteerd. Maar liefst 60 procent van het handelsoverschot betreft agrifood. Hoewel de meeste producten in de eurolanden worden afgezet, laat de export naar West-Europa de komende jaren weinig groei zien. Buiten de eurolanden ziet ABN AMRO veel mogelijkheden voor groei in Oost-Europa, de Alpenlanden en Scandinavië. Dit beeld is in de gehele land- en tuinbouw zichtbaar, met als goed voorbeeld de export van bloemen en planten. In dit marktsegment nam de uitvoer ondanks de crisis in 2012 met bijna 3 procent toe. De export naar Rusland groeide met ruim 26 procent. In de groentebranche stijgt de vraag naar duurzaam geteelde groente. En in de bloembollenteelt, vooral voor lelies, is bijvoorbeeld China dé groeimarkt.

Investeren in de sector

De afzonderlijke agrarische sectoren hebben een eigen economische dynamiek. Terwijl de export van fruit, groente en boomkwekers licht daalde, had de akkerbouw in 2012 een topjaar. De export naar Duitsland is met 75 procent marktaandeel van groot belang voor legpluimvee. In 2012 boekte deze sector uitstekende resultaten. Maar nu in Duitsland de zelfvoorzieningsgraad stijgt, moet de sector andere afzetmogelijkheden verkennen.

De agrarische sector in Nederland loopt voorop door haar brede en diepe assortiment hoogwaardige producten, haar innovatiekracht, efficiënte logistiek en hoge productie. De sector kan haar voorsprong behouden door de komende jaren te  investeren in meer toegevoegde waarde van producten en verbetering van de efficiency in de keten. Dit kan volgens ABN AMRO invulling krijgen door een marktgerichte teelt of productie tegen een nog lagere kostprijs. Zo kunnen de groente- en fruitteelt en de akkerbouw hun afzetpositie versterken door een flexibele en betrouwbare levering van afzetvolumes van een constante kwaliteit. Hierbij is een goede ketenregie en marktkennis cruciaal. Voor de varkens- en legpluimveehouderij geldt dat dierenwelzijn en milieu steeds belangrijker worden bij de productie.

Nieuwe generatie agrariërs is veelbelovend

ABN AMRO verwacht dat de gunstige vooruitzichten Nederland veel kansen biedt. Ons land staat bekend om de efficiënte productie van veilig voedsel, haar vruchtbare landbouwgrond, milde klimaat, innovatiekracht en enorme kennis. De Nederlandse agrarische sector hoeft niet per definitie zelf in de vraag naar voedsel en grondstoffen te voorzien, maar kan een rol als gidsland vervullen. Andere landen kunnen profiteren van haar grote kennis en expertise, zoals op het gebied van zaad- en pootgoed, fokmaterialen, kassenbouw, fabricage van kernvoeders, onderzoek en onderwijs. “De nieuwe generatie agrariërs is goed opgewassen tegen deze uitdagingen. Het zijn echte ondernemers die uitstekend functioneren in een complexe en zeer dynamische wereld. Ze zijn communicatief sterk, spreken meerdere talen en zijn bereid met partijen in de keten samen te werken. Deze kwaliteiten zijn cruciaal om Nederland in staat te stellen om haar rol als gidsland te blijven vervullenʺ, vertelt Pierre Berntsen, Directeur Agrarische Bedrijven van ABN AMRO.

Documenten

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs

Filteren op