De week van de Fed

Blog -

Federal Reserve

De gepubliceerde cijfers waren vorige week erg wisselend, maar wij denken nog steeds dat de wereldeconomie gaat overschakelen naar een hogere versnelling. Per saldo wijzen de cijfers van de laatste weken op een aantrekkende vraag in de VS en dat geeft de uitvoer en de industriële productie wereldwijd een impuls. Het grootste risico blijft dat de Fed haar monetaire stimuleringsbeleid gaat beëindigen. Dat zou tot financiële instabiliteit kunnen leiden, al verwachten we dat het FOMC deze week een relatief geruststellende toon aanslaat. Waarschijnlijk wordt het aankoopprogramma iets verlaagd en wordt de beleidsindicatie bijgesteld in die zin dat een rente-verhoging nog enige tijd op zich laat wachten. Dat zou gunstig zijn voor de financiële markten, al houden beleggers na het rapport over de arbeidsmarkt al rekening met een nog gunstiger resultaat. 

Wij denken nog steeds dat de wereldeconomie gaat overschakelen naar een hogere versnelling. Nick Kounis Nick Kounis Hoofd Macro Research

Aantrekken vraag in VS werkt door in handel en productie
Er zijn afgelopen week weinig macrocijfers verschenen. De cijfers uit de VS en de eurozone waren in het algemeen minder goed dan verwacht, die uit Azië beter. De Amerikaanse detailhandelsomzet stelde teleur. Die is in augustus niet met de verwachte 0,5% maar met slechts 0,2% gestegen. Het cijfer voor juli was eerder echter naar boven bijgesteld van 0,2% naar 0,4% en de onderliggende trend van de omzetgroei is er nog steeds een van versnelling. De groeiende vraag in de VS zien we terug in de aantrekkende exportgroei van enkele belangrijke handelsnaties. Zo is de totale groei van de Chinese export in augustus voor de tweede achtereenvolgende maand gestegen, bij een stijgende uitvoer naar de VS. Volgens de laatste cijfers geldt hetzelfde voor Japan en Zuid-Korea (zie grafiek). Verder is de industriële productie in Japan in juni en juli flink gestegen en vertoonde de Chinese productie in augustus een groeiversnelling. De vreemde eend in de bijt was de eurozone, waar de industriële productie in juli verrassend genoeg daalde. Productiecijfers willen echter nogal eens fluctueren en uit allerlei stemmingsbarometers voor de industrie in de eurozone blijkt dat deze zich herstelt.

Wij verwachten dat de groei van de wereldeconomie de komende maanden een flinke versnelling te zien geeft. Een duidelijk teken daarvoor is de sterke stijging van de component nieuwe orders van de ISM-index voor de verwerkende industrie. Deze subindex geeft meestal de eerste indicatie dat de wereldhandel gaat aantrekken (zie grafiek).

De week van de FED 01

Alle ogen op de Fed gericht
Het beleidscomité van de Fed komt deze week bijeen en zet dan waarschijnlijk een eerste stap op weg naar een minder accommoderend beleid. Toen Fed-voorzitter Ben Bernanke hier een paar maanden geleden voor het eerst op zinspeelde, schoten de financiële markten meteen in de stress. Dat was vooral op de markt voor Amerikaans schatkistpapier (Treasuries) goed te zien. De rente op Treasuries is flink gestegen en de forse kapitaalstroom naar opkomende markten in de afgelopen jaren vloeide voor een deel weer terug. Verder vond er een koerscorrectie op de internationale aandelenmarkten plaats. Inmiddels lijken de financiële markten zich enigszins gestabiliseerd te hebben: opkomende markten en aandelen hebben wat terrein teruggewonnen en zelfs de rente op Treasuries is de laatste dagen wat afgevlakt. De beleidsaanpassing van de Fed en grootschalige financiële instabiliteit vormen nog altijd een groot risico. Wij blijven echter bij onze mening dat dit proces beheersbaar is en het herstel van de wereldeconomie niet zal doen ontsporen. De lange rente is weliswaar gestegen maar blijft relatief laag en ook het financiële klimaat blijft accommoderend. Zelfs rentegevoelige sectoren als de woningmarkt lijken de stijging vrij goed te verteren. Hoewel het aantal aanvragen voor oversluitingen drastisch is gedaald, gaat het redelijk goed met de hypotheekaanvragen voor woningaankopen en blijft de huizenverkoop goed op peil. Verder verwachten wij niet dat de gevolgen van de rentestijging voor de opkomende markten uit de hand zullen lopen, omdat deze markten op dit moment, we hebben het hier en elders al besproken, over een steviger economisch fundament beschikken dan in eerdere crises.

Bernanke stelt gerust
Het allerbelangrijkste is misschien wel dat de Federal Reserve op een geleidelijke afbouw van de periode van goedkoop geld lijkt aan te sturen. Wij verwachten dat het FOMC het aankoopprogramma deze week iets terugschroeft, met circa USD 15 miljard van USD 85 naar USD 70 miljard per maand. Dat is iets meer dan de verlaging van USD 10 miljard die de meeste analisten voorspellen, maar nog altijd vrij bescheiden. Verder zal de Fed waarschijnlijk haar beleidsindicatie aanpassen om de financiële markten nog eens duidelijk te maken dat een renteverhoging voorlopig niet aan de orde is. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de Fed aangeeft dat de rente niet wordt verhoogd zolang de werkloosheid boven de 6% ligt (is nu boven 6,5%). Dit zou de financiële markten geruststellen, al lijken beleggers na de tegenvallende arbeids-marktcijfers van anderhalve week geleden al rekening te houden met een milder scenario. Uit analyse van de eerdere reacties van de financiële markten op aankondigingen van kwantitatieve verruiming (QE) blijkt dat de markten vooral reageerden toen de verwachtingen opliepen en niet zozeer toen de aankopen feitelijk plaatsvonden (zie grafiek). Het is waarschijnlijk dat hetzelfde gebeurt nu het proces in omgekeerde richting gaat. De markten hebben immers hier en daar al gereageerd en op de markt voor Treasuries lijken renteverhogingen in de komende jaren al verregaand in de koersen verdisconteerd te zijn.

Gematigde inflatie cruciaal
De vraag is nu: wat kan er nog een spaak in het wiel steken en de Fed tot sneller en dus schadelijker ingrijpen bewegen? In de eerste plaats inflatie. Bij tekenen van een sneller oplopende inflatiedruk ziet de Federal Reserve zich mogelijk gedwongen op de rem te trappen en over te gaan tot sterkere financiële verkrapping. Dit zou dan waarschijnlijk ten koste van de economische groei gaan. Wij denken dat de inflatie zich rustig zal ontwikkelen. Er zijn aanwijzingen dat het overschot op de arbeidsmarkt sneller terugloopt dan de centrale bank verwacht, maar de loongroei blijft bescheiden. Tegelijkertijd loopt de groei van de brede geldhoeveelheid min of meer in de pas met de langjarige gemiddelden, wat betekent dat de snelle verlenging van de balans van de Fed geen krediethausse heeft veroorzaakt. Verder blijkt dat de meeste indices voor de inflatieverwachting die van de financiële markten afgeleid zijn, het afgelopen jaar zelfs gedaald zijn en op een bescheiden niveau staan. Geen reden dus om aan de geloofwaardigheid van de centrale bank te twijfelen.

De week van de FED 02

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs