Overschotten in de energiemarkt

Blog -

Jaknikkers olievelden

Stabiele olieprijzen in 2013, daling verwacht in 2014. Verschil in gasprijzen tussen Europa en VS vermindert, mogelijk zelfs met 50 procent. Schaliegas als onderdeel van verduurzaming energiemix in Nederland.

Gasprijzen VS en Europa groeien naar elkaar toe Hans van Cleef Hans van Cleef Sector Econoom Energie

Daling olieprijzen in 2014 door stijgende dollarkoers en groeiend overschot

De gasprijzen staan als gevolg van een overschot onverminderd onder druk. Door een uitblijvende vraag dalen ook de prijzen van kolen. Door deze ontwikkelingen blijven de olieprijzen redelijk stabiel en bewegen deze zich binnen een nauwe bandbreedte van 100-106 dollar. Tegelijkertijd hebben internationale ontwikkelingen - zoals het conflict in Syrië en aangepaste stimuleringsmaatregelen van de Fed - een substantiële impact op de  olieprijzen. ABN AMRO heeft haar prognose voor de Brent olieprijs in 2014 naar beneden bijgesteld, gezien de wijzigingen in het beleid van de Fed - en mogelijk de Chinese centrale bank - en de verwachte stijging van de Amerikaanse rentes en een dalende dollarkoers in combinatie met een groter olieoverschot. Zij verwacht dat de gemiddelde jaarprijs van olie in 2014 op 95 dollar per vat uitkomt (eerder 100 dollar per vat). De prognose voor 2013 blijft ongewijzigd op 105 dollar per vat. 

Gasprijzen VS en Europa groeien naar elkaar toe

ABN AMRO verwacht dat het verschil in de Europese en Amerikaanse prijs voor aardgas fors daalt en mogelijk zelfs zal halveren. Dit komt de concurrentiekracht van Europa ten goede en kan een katalysator zijn voor economische groei. De Europese gasprijzen staan aanhoudend onder druk - 10 procent - door de heropening van onderhandelingen over langlopende, aan olie gekoppelde overeenkomsten tussen Rusland en Europese bedrijven. Bovendien voorziet ABN AMRO een stijging van de Amerikaans aardgasprijzen met 20 procent. De oorzaak is een toename van de vraag naar gas als gevolg van het economisch herstel (hoewel dit nog historisch laag is). Hierdoor daalt het prijsverschil tussen Europa en de VS in 2015 met meer dan 50 procent ten opzichte van het huidige prijsniveau.

Schaliegas onderdeel verduurzaming energiemix

De winning van schaliegas in Nederland staat ter discussie. ABN AMRO stelt dat het mogelijk voorbarig is om te stellen dat schaliegasboringen wel of geen economische potentie hebben, zeker gezien de technologische vooruitgang. In Nederland is veel expertise aanwezig op het gebied van innovatieve technieken als hydrolic fracturing. Met deze kennis en verbeterde technologieën kan de productie van schaliegas efficiënter, veiliger en goedkoper worden. Onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken en proefboringen moeten uitwijzen in hoeverre sprake is van ecologische schade. Bedrijven zullen alleen naar schaliegas boren als dit - na aftrek van productie- en andere maatschappelijke kosten - rendabel blijkt te zijn. De vraag of naar schaliegas geboord moet worden, staat volgens ABN AMRO los van de verduurzaming van de energiemix. Als winning van schaliegas op economisch en ecologisch verantwoorde wijze mogelijk is, kan dit een methode zijn om de langere transitiefase naar een duurzame energiemix te overbruggen. Zo wordt tijd gewonnen om duurzame energie te ontwikkelen en implementeren in de energiemix. Met als voordeel dat - mits schaliegas wordt ingezet als alternatief voor vervuilender fossiele brandstoffen - aan de Europese doelstellingen voor CO2-reductie kan worden voldaan.

Documenten

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer blogs

Filteren op