Cijfers en tarieven

World Economy

Maakt de markt zich teveel zorgen?

Risicovolle beleggingen zijn vorige week massaal verkocht. Volgens veel commentatoren komt dat onder meer doordat de markten vraagtekens plaatsen bij de groei van de wereldeconomie. Andere factoren die worden genoemd, zijn de twijfels over de financiële stabiliteit van China, de hernieuwde financieel-economische problemen in Argentinië, de politieke instabiliteit in Turkije, Thailand en Oekraïne en hedgefondsen die hun portefeuilles herschikken. Wat de echte reden is, kom je natuurlijk nooit te weten, want de markt bestaat uit een groot aantal partijen, allemaal met hun eigen redenen om te (ver)kopen. Wat de kracht van de wereldeconomie betreft, zie ik echter weinig reden tot zorg. Ik denk dat de meeste vorige week gepubliceerde indices onze visie dat de groei aantrekt, juist onderschrijven. Voor zover bezorgdheid over de groei van de wereldeconomie al een rol heeft gespeeld bij de verkoopgolf van vorige week, lijkt mij die dus overdreven. 

Blog -

Opgaande lijn grafiek

Bedrijfsinvesteringen trekken aan, maar last industrie een adempauze in?

Toen ik in de cijfers van vorige week zocht naar trends, vielen mij twee zaken op. Ten eerste gaven diverse indicatoren voor het investeringsgedrag in het bedrijfsleven aan dat een wezenlijke versnelling van de investeringen op komst is, als die al niet begonnen is. Dit is een belangrijke en zeer gunstige ontwikkeling. Het is immers precies wat we nodig hebben voor een breder draagvlak van het herstel zodat dit zichzelf in stand kan houden: investeringen leiden tot nieuwe banen en tot inkomensgroei, wat vervolgens de groei van de bestedingen weer stuwt. Een tweede trend die ik hier graag wil noemen, is dat de industriële bedrijvigheid aan kracht heeft gewonnen, met name in de ontwikkelde economieën, maar dat de voorraden in de VS zijn gestegen. Dit is waarschijnlijk een bewuste keuze van Amerikaanse bedrijven geweest en impliceert mogelijk dat de groei van de productie in de VS op de korte termijn wat kan afzwakken, zodat de vraag een inhaalslag kan maken. Mocht dit gebeuren, dan zullen de doemdenkers ongetwijfeld hun gelijk willen halen en roepen dat het herstel niet meer dan een kortstondige opleving was. Zij zien het echter verkeerd. 

Blog -

Wereldbol schijnt op administratie

Belangrijkste vragen voor 2014 en enkele risico's

In de tweede helft van 2013 begon het vertrouwen in de wereldeconomie weer toe te nemen. Ook de harde economische cijfers verbeterden, zij het minder sterk. Wij zijn optimistisch en denken dat de omstandigheden de komende maanden verder verbeteren, waardoor de 'harde' variabelen als productie, consumptie en werkgelegenheid het niveau zullen naderen waarop zij zich volgens de stemmingsbarometers zouden moeten bevinden. In deze eerste Big Picture van 2014 beantwoord ik vijf vragen en ga ik nader in op een aantal risico's voor de wereldeconomie.

Blog -

Filteren op