Financieel

Sell first, think second

The markets for risky assets are feeling the heat and their behaviour is best described as 'sell first, think second'. So is today's sell-off a run-of-the-mill market correction or are markets at breaking point? We think this is still an ordinary correction, but see conditions as more dangerous than on previous corrections. 

Blog -

Opgaande lijn grafiek

Bedrijfsinvesteringen trekken aan, maar last industrie een adempauze in?

Toen ik in de cijfers van vorige week zocht naar trends, vielen mij twee zaken op. Ten eerste gaven diverse indicatoren voor het investeringsgedrag in het bedrijfsleven aan dat een wezenlijke versnelling van de investeringen op komst is, als die al niet begonnen is. Dit is een belangrijke en zeer gunstige ontwikkeling. Het is immers precies wat we nodig hebben voor een breder draagvlak van het herstel zodat dit zichzelf in stand kan houden: investeringen leiden tot nieuwe banen en tot inkomensgroei, wat vervolgens de groei van de bestedingen weer stuwt. Een tweede trend die ik hier graag wil noemen, is dat de industriële bedrijvigheid aan kracht heeft gewonnen, met name in de ontwikkelde economieën, maar dat de voorraden in de VS zijn gestegen. Dit is waarschijnlijk een bewuste keuze van Amerikaanse bedrijven geweest en impliceert mogelijk dat de groei van de productie in de VS op de korte termijn wat kan afzwakken, zodat de vraag een inhaalslag kan maken. Mocht dit gebeuren, dan zullen de doemdenkers ongetwijfeld hun gelijk willen halen en roepen dat het herstel niet meer dan een kortstondige opleving was. Zij zien het echter verkeerd. 

Blog -

Wereldbol schijnt op administratie

Belangrijkste vragen voor 2014 en enkele risico's

In de tweede helft van 2013 begon het vertrouwen in de wereldeconomie weer toe te nemen. Ook de harde economische cijfers verbeterden, zij het minder sterk. Wij zijn optimistisch en denken dat de omstandigheden de komende maanden verder verbeteren, waardoor de 'harde' variabelen als productie, consumptie en werkgelegenheid het niveau zullen naderen waarop zij zich volgens de stemmingsbarometers zouden moeten bevinden. In deze eerste Big Picture van 2014 beantwoord ik vijf vragen en ga ik nader in op een aantal risico's voor de wereldeconomie.

Blog -

Filteren op