Grondstoffenmarkten en ABN AMRO

Nieuwsbericht -

In de uitzending van Zembla ‘Handel in Honger’ van 23 december 2011 wekt Zembla de suggestie dat ABN AMRO actief betrokken is bij voedselspeculatie. Dit is pertinent onjuist. ABN AMRO is niet betrokken bij voedselspeculatie. ABN AMRO doet niet aan proprietary trading.

Dit betekent dat de bank niet handelt voor eigen rekening en geen posities aanneemt voor eigen gewin of speculatie. ABN AMRO is op een drietal manieren betrokken bij de grondstoffenmarkten. De grondstoffenmarkten zelf hebben voor het overgrote deel geen relatie met speculatie. Speculatieve activiteiten zijn slechts een klein onderdeel van deze markt. ABN AMRO houdt zich niet bezig met dit onderdeel.

In de uitzending van Zembla komen een aantal bancaire activiteiten aan bod. Dit zijn Clearing, Energy Commodoties & Transportation en turbo’s. Hieronder geeft de bank een toelichting op deze activiteiten.

Clearing
Clearing & Settlement gaan over het garanderen en financieel afwikkelen van effecten en derivatentransacties. Clearing is geen speculatieve activiteit. Door clearing van transacties wordt het tegenpartijrisico voor de belegger maximaal gereduceerd. Het gaat dus over het risicobeheer voor klanten. De klanten van ABN AMRO Clearing zijn over het algemeen market makers in financiële producten. Vanuit het ABN AMRO kantoor in Chicago worden wel op beperkte schaal klanten bediend die grondstoffen fysiek produceren. Deze klanten gebruiken termijncontracten (futures) om het prijsrisico af te dekken.

Energy Commodoties and Transportation
Bij Energy Commodities and Transportation (ECT) biedt ABN AMRO haar klanten voornamelijk handels- en projectfinancieringen. Dat wil zeggen dat ABN AMRO krediet verstrekt waarmee klanten (in het geval van Commodities) grondstoffen fysiek van A naar B kunnen transporteren of fysieke grondstoffen kunnen financieren. Daarnaast is het financiële risicobeheer voor de klant een belangrijk stuk van de dienstverlening van de bank. De handel van de grondstoffen gebeurt op de (grondstoffen)beurzen. Daarbij is ABN AMRO zelf geen tegenpartij.

Turbo’s
De turbo is een beleggingsproduct waarmee wordt ingespeeld op een koersbeweging. Turbo's kennen een zogenaamde hefboomwerking. Op het gebied van turbo’s biedt ABN AMRO 34 producten met een onderliggende relatie met grondstoffen. Dat is, bezien vanuit een totaalassortiment van 985 turbo’s relatief weinig. Deze 34 turbo’s vertegenwoordigen in totaal een waarde van minder dan € 500.000 aan beleggingen in turbo’s. Dit bedrag is minder dan 1% van ABN AMRO’s totale beleggingen in turbo’s. Naast het feit dat het met een turbo niet mogelijk is de prijs van de onderliggende te beïnvloeden, geeft een bedrag van minder dan € 500.000 – op een totaalmarkt van grondstoffen waarin duizenden miljarden euro’s omgaan – een aardig beeld van de zeer beperkte positie van ABN AMRO in deze markt.

Zembla
ABN AMRO heeft aan Zembla alle medewerking verleend en is volledig transparant geweest in de activiteiten die ABN AMRO heeft in de (agri)grondstoffenmarkten. De bank betreurt het dan ook dat de feiten en cijfers die zij gedeeld hebben met de redactie van Zembla geen aandacht krijgen in de uitzending.

Meer informatie over de grondstoffenmarkten? Het NRC Handelsblad heeft op 24 december jongstleden een uitgebreid artikel gepubliceerd over dit onderwerp. Dit artikel geeft volgens ABN AMRO een accurater en feitelijker beeld van de grondstoffenmarkt en de rol van speculatie.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.