Onderzoek SOMO naar ontwikkeling bankenlandschap

Nieuwsbericht -

Op donderdag 22 november publiceert onderzoeksgroep SOMO een onderzoek over de ontwikkeling van het Nederlandse banklandschap. In dit onderzoek wordt op een aantal punten de vergelijking gemaakt tussen 2006 en 2011. Voor ABN AMRO is deze vergelijking niet te maken omdat ABN AMRO in 2006 een fundamenteel andere bank was dan in 2011.


In 2006 was ABN AMRO een bank met een mondiaal profiel en ruim 107.000 medewerkers. Deze bank was actief in 56 landen en had onder andere grote en volwaardige posities in Azië, Noord en Zuid Amerika.

Het nieuwe ABN AMRO, dat per 1 juli 2010 ontstond uit een fusie van het voormalige Fortis Bank Nederland en de Nederlandse onderdelen van het oude ABN AMRO, is een bank met een sterk Nederlands profiel. Zo’n 80% van de opbrengsten komt uit de Nederlandse markt. Er werken circa 24.000 FTE, waarvan zo’n vier vijfde in Nederland. De internationale posities in 22 landen zijn voornamelijk kleine posities om Nederlandse klanten in het buitenland te bedienen

Doordat SOMO een vergelijking maakt tussen twee verschillende grootheden in twee verschillende economische situaties, is het trekken van conclusies over de ontwikkeling van financiële parameters niet mogelijk.

Verdeling bankopbrengsten
SOMO maakt in het onderzoek onder andere een analyse van hoe opbrengsten van de bank in 2011 terugvloeien naar de bank (winst), medewerkers (loon) en aandeelhouder (dividend) en trekt conclusies over het relatieve deel van loonkosten in de totale pot van bankopbrengsten.

Er ontstaat hier voor ABN AMRO een vertekend beeld omdat SOMO geen rekening houdt met meerdere eenmalige grote posten die het beeld in 2011 sterk beïnvloedden. Het gaat om forse voorzieningen op leningen aan Griekse staatsbedrijven, integratiekosten en een eenmalige herstructureringsvoorziening voor de reorganisatie die in 2011 bekend werd gemaakt.

Impliciet rentevoordeel
Tot slot stelt SOMO in haar onderzoek dat Nederlandse banken een impliciet rentevoordeel genieten. Het is evident dat economische omstandigheden en de financiële kracht van de overheid van het land waar de bank zijn thuismarkt heeft, invloed hebben op de beoordeling van de kredietwaardigheid. Dit geldt voor alle systeembanken. Financiële markten houden daar rekening mee. Het is overigens lastig te beoordelen of dit zich zo laat kwantificeren. SOMO stelt verder dat ABN AMRO extra voordeel heeft: “ABN AMRO krijgt een extra upgrade omdat de Nederlandse Staat aandeelhouder is”. Het aandeelhouderschap van de Nederlandse Staat in ABN AMRO brengt echter geen extra garanties met zich dan andere aandeelhouders. Er is de facto geen overheidsgarantie op schuldinstrumenten van ABN AMRO.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.