Grondstoffenmarkten in afwachting van versnelling economische groei

Nieuwsbericht -

World Economy

ABN AMRO verwacht dat de economie van de eurozone in de tweede helft van 2013 een bescheiden groei vertoont, het economisch herstel in de VS doorzet en de groei in opkomende landen aanhoudt. De transitie van het Chinese economische groeimodel - van investeringen naar meer particuliere consumptie - zet een rem op het groeitempo van de vraag naar grondstoffen. ABN AMRO gaat ervan uit dat de wereldeconomie later dit jaar aan kracht zal winnen en volgend jaar meer dan trendmatig groeit. Vooral de cyclische metalen zullen hier in een aantrekkende economie van profiteren. Dit concludeert ABN AMRO in haar vandaag gepubliceerde Quarterly Commodity Outlook.

Vraag naar cyclische metalen blijft groeien
De onzekerheid over de wereldeconomie blijft volgens ABN AMRO de belangrijkste drijfveer voor ontwikkelingen in de metaalmarkten. Hoewel de vraag naar basismetalen het komende jaar verder groeit, is het tempo hiervan in historisch perspectief laag. De groei van de wereldeconomie is een impuls voor de lange-termijnvraag naar basismetalen. De verwachting is dat de vraag relatief sterk blijft, door een aantrekkende industriële productie, toenemende bouwactiviteit en de vraag van
nieuwe eindgebruikers van basismetalen in groeigebieden. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen van basismetalen tot 2015 stijgen.
Wat betreft edelmetalen verwacht ABN AMRO dat de prijzen in de tweede helft van 2013 onder druk komen te staan, onder invloed van de groeiende liquidatie van posities van investeerders. Verder gaat ABN AMRO ervan uit dat de prijzen van platina, palladium en zilver in de komende twee jaar herstellen, onder invloed van een verbetering van de industriële productie, de verkoop van auto’s en de vraag naar juwelen.

Overcapaciteit zet prijzen ferro-metalen onder druk
Voor de wereldwijde staalindustrie blijven de marktomstandigheden volgens ABN AMRO uitdagend, met name in Azië en Europa. Deze twee regio’s hebben een gezamenlijk aandeel van bijna 80 procent van de wereldwijde productie van ruw staal.
Daarnaast hebben zij samen een aandeel van driekwart van de internationale vraag naar staal. Hoewel beide regio's ambitieuze plannen hebben om de sector te herstructureren - door het aanpakken van overcapaciteit en het versterken van de
concurrentiepositie - verwacht ABN AMRO dat het enige tijd zal kosten voordat dit concrete effecten oplevert. In het algemeen voorspelt ABN AMRO dat de prijzen voor staal, ijzererts en cokeskolen tot en met 2015 afzwakken.

Druk op olieprijs houdt aan
Een hogere productie van olie houdt volgens ABN AMRO gelijke tred met de stijging van de seizoensgebonden vraag naar olie. Naar verwachting bewegen de olieprijzen hierdoor binnen een kleine bandbreedte, al blijft de volatiliteit hoog. Geopolitieke onrust vormt een opwaarts risico, terwijl de vermindering van de stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse Fed kan leiden tot neerwaartse druk op de olieprijs. ABN AMRO verwacht dat de Amerikaanse aardgasprijzen stijgen door toenemende vraag.
De Europese gasprijzen zwakken daarentegen af, waardoor het prijsverschil tussen Europa en de VS de komende jaren waarschijnlijk wordt gehalveerd.


Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer nieuws