Reactie onderzoek SOMO naar lobby banken

Nieuwsbericht -

Microfoon staat klaar voor speech

Op 17 december 2013 publiceerde SOMO de resultaten van een onderzoek naar de lobby-activiteiten van banken. ABN AMRO heeft aan het onderzoek meegewerkt. De aanbevelingen die SOMO doet, gaan vooral over het bieden van meer transparantie over lobby-activiteiten.

Bij ‘lobby–activiteiten’ gaat het bij ABN AMRO om het uitwisselen van informatie over de impact van wet- en regelgeving op de bank. In veel gevallen gebeurt dit op verzoek van politici, ambtenaren en andere maatschappelijke partijen. Zoals het rapport van SOMO zelf ook aangeeft, is lobby een goede manier om de stakeholderdialoog aan te gaan en kennis te delen, met als gevolg betere regelgeving. Het is iets wat een groot aantal individuele bedrijven, brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties doet. Denk aan VNO-NCW, MKB Nederland, maar ook de Consumentenbond, patiëntenorganisaties, de Vereniging Eigen Huis en uiteraard ook SOMO zelf.

Wat betreft het punt van 'regulatory capture' (beleidsmakers en toezichthouders zouden via lobby het belang van de sector verdedigen die ze moeten reguleren) doet SOMO ons inziens beleidsmakers en toezichthouders tekort door te doen voorkomen alsof zij zich zomaar laten ‘beïnvloeden en sturen’ door andere partijen en niet zelf op basis van alle verkregen informatie eigen inzichten kunnen ontwikkelen en besluiten kunnen nemen die in het maatschappelijk belang zijn.

Echter, een deel van de aanbevelingen die SOMO doet sluit duidelijk aan op de ontwikkeling van het verslagleggingsproces dat sinds het ontstaan van de nieuwe ABN AMRO opnieuw is opgezet. We nemen ze daarin dan ook graag mee. Praktisch gezien betekent dit dat  we op onze website en in onze jaarverslagen meer informatie dan nu zullen geven over onze uitwisseling met wetgevers en beleidsmakers en over de standpunten die ABN AMRO over wet- en regelgeving inneemt.

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer nieuws