Reactie op rapport 'Mensenrechten' van Eerlijke bankwijzer

Nieuwsbericht -

ABN AMRO heeft van de Eerlijke Bankwijzer (EBW) een 8 gekregen voor haar mensenrechtenbeleid. Dat is een mooie score die recht doet aan de inspanningen die we doen en aan het belang dat we hechten aan mensenrechten. 

Voor het praktijkonderzoek dat EBW heeft gepubliceerd op 17 december 2013 scoort ABN AMRO een 6. Dat komt omdat wij - zoals bekend - geen individuele klantgegevens met EBW (of andere derden) willen delen vanwege vertrouwelijkheid en privacy van onze klanten. EBW wil bijvoorbeeld dat wij kredietovereenkomsten laten zien van bepaalde klanten en laten zien wat we daarin opnemen over mensenrechten. Uiteraard zullen wij nooit klantgegevens overleggen met derden, zoals wij ook al vaker aan EBW hebben aangegeven. Dat maakt dat ons beleid een 8 scoort bij EBW en dat we in de praktijktoets (op basis van datzelfde beleid) een 6 krijgen van EBW (sic!).

Uit het EBW rapport:
"In het mensenrechtenbeleid geeft ABN AMRO een duidelijke definitie van de activiteiten waar de bank - direct of indirect - niet bij betrokken wil zijn. ABN AMRO verwacht van haar klanten dat ze de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal Convenant inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, het Internationaal Convenant inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, het human rights due diligenceproces en de fundamentele conventies van de International Labour Organisation respecteren. Het beleid is van toepassing op al onze financieringen en investeringen voor eigen rekening. Voor haar Duurzaam Vermogensbeheer heeft ABN AMRO een zeer strikt mensenrechtenbeleid opgesteld."

EBW ziet graag dat financiele instellingen ook specifiek beleid hebben voor beleggingsfondsen die ze zelf beheren (huisfondsen). ABN AMRO heeft in Nederland geen eigen fondsen die rechtstreeks beleggen in ondernemingen. ABN AMRO maakt uitsluitend gebruik van fondsen van derden. Hierdoor is engagement met die onderliggende bedrijven niet mogelijk.

Waarom scoort ABN AMRO dan toch een 1 in de lijst van EBW?
De Franse en Duitse private bank van ABN AMRO (Neuflize OBC en Bethmann Bank) hebben nog wel enkele eigen fondsen in beheer. In die fondsen is 31,6 miljoen euro belegd in bedrijven waarvan EBW in dit rapport vindt dat er mogelijkerwijs mensenrechtenschendingen zouden kunnen plaatsvinden. Dit zijn bedrijven zoals Shell.

Het totaal belegd vermogen van klanten via ABN AMRO is 163 miljard euro. 31,6 miljoen euro is 0,02% van het totale belegde vermogen bij ABN AMRO. Wij hebben EBW gewezen op de relatieve en absolute kleinschaligheid hiervan. Het beleid dat ABN AMRO ontwikkelt richt zich op het totale belegde vermogen van 163 miljard. Daar kunnen we veel meer impact mee hebben dan wanneer we ons alleen richten op een zeer klein deel van ons vermogensbeheer.

ABN AMRO doet aan engagement met haar klanten en richt zich daarbij op bedrijven waarvan we het gevoel hebben dat we ook een rol van betekenis kunnen spelen. Het bijwonen van aandeelhoudersvergadering van ondernemingen waar we via beleggingen een zeer kleine positie in houden is niet zinvol en ook niet realistisch.

En als wij wél beleid zouden ontwikkelen voor die 31,6 miljoen aan belegd vermogen, maar niét voor de rest van de 163 miljard dan zouden we van de EBW ineens wel (ruim) voldoende scoren - net als andere banken die geen eigen vermogensbeheer hebben. Dat geeft ook aan dat de methode die EBW hanteert wat ons betreft 'voor discussie vatbaar is'. Een 1 score op vermogensbeheer geeft op geen enkele wijze een gewogen oordeel van onze inspanningen en is wat ons betreft het gevolg van het gebrek aan onafhankelijkheid van het onderzoek en de EBW.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Meer nieuws